Rotterdamse sportverenigingen hebben een gemiddelde vitaliteitsscore van 79 op een schaal van 0 tot 100. Clubs willen door Rotterdam Sportsupport worden ondersteund op het gebied van financiën en vrijwilligers om nog vitaler te worden. Verder is meer dan de helft van de verenigingen geïnteresseerd in aanbod voor speciale doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking. Dit blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport waarin sportverenigingen zichzelf jaarlijks beoordelen op diverse thema’s.

Rotterdam Sportsupport gebruikt het onderzoek om de knelpunten en ambities van de verenigingen in kaart te brengen. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de clubs in staat zijn hun hoofd boven water te houden of juist meer willen betekenen voor de stad. Tevens worden de resultaten gebruikt om de ondersteuning nog beter af te stemmen op de behoeften en ambities van de Rotterdamse sportvereniging. Tweederde (221) van de sportverenigingen in Rotterdam heeft in 2015 deelgenomen aan het onderzoek. Hieronder volgen enkele resultaten:

Toekomstbestendig
Ruim vier op de vijf verenigingen ziet zichzelf als een vitale vereniging die op dit moment in staat is het hoofd boven water te houden. Slechts 6% maakt zich enigszins zorgen over de toekomst. De overige clubs (93%) is er zeker van dat hun voortbestaan niet in het geding komt.


Dat veruit het grootste deel van de clubs zichzelf ziet als een vitale vereniging betekent niet dat er niet gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de club. De meest genoemde doelstellingen voor de komende jaren zijn:


Leden
Bijna de helft van de verenigingen geeft aan dat het ledenaantal in de afgelopen drie jaar is gestegen. Een kwart van de verenigingen heeft te maken gehad met een daling in het ledenaantal.


Meer dan de helft van alle Rotterdamse verenigingen is geïnteresseerd in het realiseren van aanbod voor speciale doelgroepen. Op de vraag welke nieuwe doelgroepen zij graag willen bedienen noemen clubs onder meer het organiseren van aanbod voor ouderen en mensen met een beperking.


Bijna negen op de tien verenigingen geeft aan in staat te zijn nieuwe leden aan te trekken. Echter slaagt slechts 45% van de clubs er in om ook ‘nieuwe’ doelgroepen aan zich te binden. Dit terwijl een groot deel van de verenigingen aangeeft in te willen zetten op nieuwe doelgroepen zoals mensen met een beperking.

Accommodatie
De accommodatie is een veelvoorkomend onderwerp bij zowel de knelpunten als ambities die de clubs noemen. De helft van de verenigingen is geïnteresseerd in het verbeteren van de accommodatie. Veelal is er interesse in het beter benutten van de sportvelden en het clubgebouw. Andere verbeterpunten zijn:


Ondersteuning Rotterdam Sportsupport
De clubs weten Rotterdam Sportsupport te vinden voor ondersteunging bij hun vraagstukken en ambities. Zo geeft drie kwart van de verenigingen aan het afgelopen jaar contact te hebben gehad met Rotterdam Sportsupport. Bijna 40% van de verenigingen heeft maandelijks of vaker contact met Rotterdam Sportsupport.


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten