Rotterdamse sportverenigingen hebben een gemiddelde vitaliteitsscore van 78 op een schaal van 0 tot 100. Clubs willen door Rotterdam Sportsupport worden ondersteund op het gebied van financiën en vrijwilligers om nog vitaler te worden. Verder is meer dan de helft van de verenigingen geïnteresseerd in aanbod voor speciale doelgroepen zoals ouderen en mensen met een beperking. Dit blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport waarin sportverenigingen zichzelf jaarlijks beoordelen op diverse thema’s.

Rotterdam Sportsupport gebruikt het onderzoek om de knelpunten en ambities van de verenigingen in kaart te brengen. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de clubs in staat zijn hun hoofd boven water te houden of juist meer willen betekenen voor de stad. Tevens worden de resultaten gebruikt om de ondersteuning nog beter af te stemmen op de behoeften en ambities van de Rotterdamse sportvereniging. 200 Rotterdamse sportverenigingen hebben in 2016 deelgenomen aan het onderzoek. Hieronder volgen enkele resultaten:

Toekomstbestendig
9 op de 10 verenigingen ziet zichzelf als een vitale vereniging die op dit moment in staat is het hoofd boven water te houden. Slechts 4% maakt zich enigszins zorgen over de toekomst. De overige clubs (90%) is er zeker van dat hun voortbestaan niet in het geding komt.


Dat veruit het grootste deel van de clubs zichzelf ziet als een vitale vereniging betekent niet dat er niet gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de club. De meest genoemde doelstellingen voor de komende jaren zijn:


Vrijwilligers
57% van de verenigingen heeft genoeg vrijwilligers om de reguliere taken van de vereniging uit te voeren. Voor de overige 43% ligt hier een uitdaging.

Leden
Bijna de helft van de verenigingen geeft aan dat het ledenaantal in de afgelopen drie jaar is gestegen. Een kwart van de verenigingen heeft te maken gehad met een daling in het ledenaantal.


De helft van alle Rotterdamse verenigingen is geïnteresseerd in het realiseren van aanbod voor speciale doelgroepen. Op de vraag welke nieuwe doelgroepen zij graag willen bedienen noemen clubs onder meer het organiseren van aanbod voor mensen met een beperking en ouderen.


Bijna negen op de tien verenigingen geeft aan in staat te zijn nieuwe leden aan te trekken. Echter slaagt slechts 46% van de clubs er in om ook ‘nieuwe’ doelgroepen aan zich te binden. Dit terwijl een groot deel van de verenigingen aangeeft in te willen zetten op nieuwe doelgroepen zoals mensen met een beperking.

Bij 91% van de verenigingen wordt er actief gewerkt aan een veilig sportklimaat. Zo werken zij bijvoorbeeld met gedragsregels, een normen- en waardenbeleid en/of VOG’s.

Accommodatie
De accommodatie is een veelvoorkomend onderwerp bij zowel de knelpunten als ambities die de clubs noemen. 6 op de 10 verenigingen is geïnteresseerd in het verbeteren van de accommodatie. Veelal is er interesse in het verbouwen van de accommodatie. Andere verbeterpunten zijn:


Maatschappelijk ondernemen
61% van de verenigingen werkt samen met andere maatschappelijke partijen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gemeente, scholen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen. 46% van de clubs geeft aan dat uit deze samenwerkingen al maatschappelijke projecten zijn voortgekomen.

Ondersteuning Rotterdam Sportsupport
De clubs weten Rotterdam Sportsupport te vinden voor ondersteuning bij hun vraagstukken en ambities. Zo geeft drie kwart van de verenigingen aan het afgelopen jaar contact te hebben gehad met Rotterdam Sportsupport. Bijna 40% van de verenigingen heeft maandelijks of vaker contact met Rotterdam Sportsupport.


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus