Alle amateurwedstrijden van afgelopen weekend waren door de KNVB afgelast in verband met het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De voetbalbond sprak de hoop uit dat verenigingen dit weekend zouden aangrijpen voor bezinning en het organiseren van bijeenkomsten over sportiviteit en respect. Een aantal Rotterdamse clubs gaf gehoor aan deze oproep en kwam samen in de sportkantine.

Vv HWD Overschie

Ongeveer 50 (jeugd)leden en ouders verzamelden zich 8 december in de kantine waar voorzitter John Meertens de aanwezigen vroeg om een minuut stilte voor de grensrechter van SC Buitenboys in Almere. De voorzitter las namens het bestuur van HWD de volgende verklaring voor:

Al langer zien wij met lede ogen aan dat onze voetbalsport verruwt en agressie en geweld binnen en buiten de lijnen aan de orde van de dag zijn, ook op ons complex. En dat doet ons pijn. Vandaag zeggen wij tegen onze leden: Stop. Het is nu tijd om ons te bezinnen. Laten we onze sport verzieken door agressievelingen of kunnen we onze sport bedrijven vanuit sportiviteit en met respect voor de ander? Het bestuur van HWD neemt nadrukkelijk afstand van agressie en geweld op en om het voetbalveld. Met deze bijeenkomst willen wij een duidelijk signaal afgeven en met onze leden in gesprek komen over de toekomst van onze geliefde voetbalsport .

Samen met de leden werd gediscussieerd over een aantal stellingen zoals: ‘Fysiek geweld ontstaat door de negatieve druk die trainers, leiders & ouders hun spelers opleggen tijdens een wedstrijd’ en ‘Het bewaken van gedragsregels is een taak van de club, niet van de ouders en/of leden’. Twee leden hebben zich deze middag spontaan aangesloten bij een werkgroep die zich bezig gaat houden met een veiliger sportklimaat. Deze werkgroep gaat in samenwerking met Rotterdam Sportsupport vervolg geven aan deze bijeenkomst.

De jongste jeugdleden deden buiten een spel met agressie als thema. Spelenderwijs gingen de begeleiders met de kinderen het gesprek aan over schreeuwende ouders langs de kant. De kinderen deden uitspraken als: ‘Stop! Ik word er gek van’, ‘Bereiken er niets mee’ en ‘Laten we regels maken voor ouders’. Deze uitkomsten hebben de kinderen samen met de begeleiders gepresenteerd aan de aanwezige ouders.

XerxesDZB

Ook Rotterdamse voetbalclub XerxesDZB vond het belangrijk om dit weekend bij elkaar te komen. Leden gingen met elkaar in discussie over de aanpak van geweld op en rond het voetbalveld. Ook kreeg iedereen de gelegenheid om eigen ervaringen met onsportiviteit te delen.

Volley Zuid

De Nederlandse Volleybal Bond heeft alle verenigingen verzocht om voor de wedstrijden één minuut stilte in acht te nemen. Volley Zuid heeft een gezamenlijk stiltemoment ingelast voorafgaand aan de wedstrijden van de eerste teams.

Z&PC

Zwemvereniging Z&PC maakte via Twitter een duidelijk statement: ‘Dit weekend staan wij bij alle wedstrijden 1 minuut stil! Zonder vrijwilligers GEEN waterpolo! Zonder vrijwilligers GEEN Z&PC Rotterdam!’.

vv Alexandria ‘66

Voetbalvereniging Alexandria ’66 zag zich na een recent incident op de eigen vereniging genoodzaakt het beleid aan te scherpen. ‘In het 1e kwartaal van 2013 zullen wij met het aangescherpte beleid naar buiten treden. Iedereen zal op voorhand weten en zich dienen te realiseren wat de consequenties kunnen zijn wanneer een individu zich niet aan de gedragsregels houdt.’ Jeugdvoorzitter Rob de Vries sluit zijn betoog af met de volgende wens: ‘Wij streven naar een sportief en waardig 2013 waarin sportiviteit, respect en tolerantie de sleutelwoorden zijn.

Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten die bij Rotterdamse verenigingen hebben plaatsgevonden. Clubs uit Rotterdam die ook aandacht willen besteden aan het onderwerp kunnen ondersteuning krijgen van Rotterdam Sportsupport. Neem voor meer informatie contact op met Ineke Kalkman.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur
Bianca Hamstra