Rotterdamse sportverenigingen hebben een gemiddelde vitaliteitsscore van 77 op een schaal van 0 tot 100. Een groot deel van de verenigingen heeft de afgelopen jaren te maken gehad met groei in het ledenaantal en verwachten dat dit de komende drie jaar doorzet. Knelpunten zien verenigingen vooral op het gebied van accommodatie en financiën. Dit blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport waarin sportverenigingen zichzelf jaarlijks beoordelen op diverse thema’s.

Rotterdam Sportsupport gebruikt het onderzoek om de knelpunten en ambities van de verenigingen in kaart te brengen. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de clubs in staat zijn hun hoofd boven water te houden of juist meer willen betekenen voor de stad. Tevens worden de resultaten gebruikt om de ondersteuning nog beter af te stemmen op de behoeften en ambities van de Rotterdamse sportvereniging. 206 Rotterdamse sportverenigingen hebben in 2017 deelgenomen aan het onderzoek. Hieronder volgen de resultaten:

Toekomstbestendig
9 op de 10 verenigingen ziet zichzelf als een vitale vereniging die op dit moment in staat is het hoofd boven water te houden. Slechts 2% maakt zich enigszins zorgen over de toekomst. Dit zijn vooral kleinere verenigingen. De overige clubs is er zeker van dat hun voortbestaan niet in het geding komt.

Dat veruit het grootste deel van de clubs zichzelf ziet als een vitale vereniging betekent niet dat er niet gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de club. De meest genoemde doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  • Groei/ behoud van aantal (jeugd)leden (46%)
  • Verbetering/ uitbreiding accommodatie (23%)
  • Financieel gezond blijven/ worden (17%)
  • Doorstroom/ ontwikkeling jeugd (17%)

Leden
40% van de verenigingen geeft aan dat het ledenaantal in de afgelopen drie jaar is gestegen. Ongeveer een kwart van de verenigingen heeft te maken gehad met een daling in het ledenaantal. Voor de komende drie jaar verwacht meer dan de helft van de vereniging een stijging in het ledenaantal. Minder dan 10% van de clubs verwacht een afname.

De helft van alle Rotterdamse verenigingen is geïnteresseerd in het realiseren van aanbod voor speciale doelgroepen. Op de vraag welke nieuwe doelgroepen zij graag willen bedienen noemen clubs onder meer het organiseren van aanbod voor mensen met een beperking en ouderen.

Bijna negen op de tien verenigingen geeft aan in staat te zijn nieuwe leden aan te trekken. Echter slaagt slechts 51% van de clubs er in om nieuw aanbod te creëren en hiermee ook ‘nieuwe’ doelgroepen aan zich te binden. Dit terwijl een groot deel van de verenigingen aangeeft in te willen zetten op nieuwe doelgroepen zoals mensen met een beperking.

Bij 89% van de verenigingen wordt er actief gewerkt aan een veilig sportklimaat. Zo werken zij bijvoorbeeld met gedragsregels, een normen- en waardenbeleid en/of VOG’s.

Vrijwilligers
Zes op de tien verenigingen heeft genoeg vrijwilligers om de reguliere taken van de vereniging uit te voeren. Ongeveer 20% van de clubs geeft aan over onvoldoende vrijwilligers te beschikken. Dit geldt voor zowel trainers en coaches als bestuurs- en commissieleden.

Accommodatie
De accommodatie is een veelvoorkomend onderwerp bij zowel de knelpunten als ambities die de clubs noemen. Ruim de helft van de verenigingen is geïnteresseerd in het verbeteren van de accommodatie. Veelal is er interesse in het verbouwen van de accommodatie en energiebesparing, maar ook het beter benutten van de accommodatie wordt de afgelopen jaren steeds vaker genoemd.

Maatschappelijk ondernemen
69% van de verenigingen werkt samen met andere maatschappelijke partijen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gemeente, scholen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen.

Ondersteuning Rotterdam Sportsupport
De clubs weten Rotterdam Sportsupport te vinden voor ondersteuning bij hun vraagstukken en ambities. Zo geeft 77% van de verenigingen aan het afgelopen jaar contact te hebben gehad met Rotterdam Sportsupport. Ruim 3 op de 10 verenigingen heeft maandelijks of vaker contact met Rotterdam Sportsupport. De clubs zijn ook tevreden over Rotterdam Sportsupport. De organisatie krijgt gemiddeld een 7,8 als tevredenheidscijfer van de verenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liesbeth van der Meer

Liesbeth van der Meer

strategisch adviseur / leidinggevende