Een kwart van alle Rotterdamse jongeren tussen de 15 en 25 jaar heeft last van eenzaamheid. In ‘Niet alleen op de wereld’ volgt documentairemaker Pim Giel 4 Rotterdamse jongeren die eenzaam zijn. Rotaryclub Rotterdam Feijenoord en Rotterdam Sportsupport nodigden 120 relaties uit om tijdens De Week tegen Eenzaamheid deze documentaire te bekijken, met elkaar en de doelgroep in gesprek te gaan en te komen tot concrete acties en samenwerkingen.

Het is woensdagavond 4 oktober als de zaal volstroomt met vrijwilligers van Sportplusverenigingen, leden van de Rotaryclubs uit Rotterdam, medewerkers van Rotterdam Sportsupport en vele andere vertegenwoordigers van Rotterdamse organisaties die jeugd ondersteunen. Spoken Word-artieste Sherr opent de avond met een rap over haar moeilijke momenten in de Jeugdzorg én haar veerkracht. Daarna begon de documentaire die de zaal raakt vanaf minuut 1. Giel volgde anderhalf jaar lang 4 veerkrachtige Rotterdamse jongeren die de oorzaken, gevolgen en ervaringen van hun eenzaamheid deelden. Een open en kwetsbaar inkijkje in hun leven waarna de zaal van de kans gebruik maakte om hen volop vragen te stellen. Ook 3 Rotterdamse Sportplusverenigingen vertelden hoe zij binnen hun club te maken kregen met het thema eenzaamheid bij jongeren.

Rotterdam Basketbal

Zo vertelde Dorinde Hoogsteden van Rotterdam Basketbal hoe zij als bestuur en als club een jongen van 14 jaar met suïcidale gedachten intensief begeleidden; hij kreeg onder andere een buddy en kon de voorzitter bellen als er wat was. Toen zij dit onderwerp steeds vaker openlijk bespraken binnen de club bleken er meer leeftijdsgenoten last te hebben van eenzaamheid en sombere gedachten. Bij Rotterdam Basketbal wordt hierover gesproken en helpen ze elkaar ‘als familie’.

A.R.S.R. ‘Skadi’

De Rotterdamse studentenroeivereniging, waarvan de ‘Dames Vier’ dit jaar de Varsity won, verloor aan de start van het seizoen 2022/2023 hun bestuurslid Niels van Rooijen aan zelfmoord. Zijn overlijden heeft de club diep geraakt vertelt President Annemijn de Kleer. Het bestuur stelde zichzelf de vraag: “Hoe gaan we dit verlies in de vereniging vormgeven?”. Als club besloten ze tot een bewustwordingscampagne met de boodschap ‘Kijk jezelf en elkaar écht aan’, ze eerden Niels van Rooijen met een ‘Zware Acht’-boot en ze starten binnenkort een commissie die zich bezighoudt met diversiteit, inclusie en mentale gezondheid.

R.v.v. L.M.O.

Remzi Boersma is actief als vertrouwenscontactpersoon bij r.v.v. L.M.O., een voetbalvereniging op Zuid. Hij schetst een verhaal over een speler waarmee het niet goed ging. Samen met Rotterdam Sportsupport en jeugdhulpinstanties hielp de vereniging de speler en diens gezin vooruit. Zijn belangrijkste boodschap; zie het kind achter de speler, heb oog voor ze, ga het gesprek aan en heb echte aandacht voor elkaar. Het is mooi dat je met sport en je vereniging, ook op dit niveau iets voor kinderen kunt betekenen .

Bianca Hamstra van Rotterdam Sportsupport vult aan op deze verhalen: “Eenzaamheid is niet iets dat je in het eerste contact met een speler opvalt. Maar juist trainers en coaches van verenigingen zien jongeren wekelijks en zouden de eenzaamheid of de gevolgen ervan wel kunnen waarnemen. Wij trainen ze hierin en geven praktische handvatten om op een goede manier vervolg te geven aan de signalen, zonder zelf de hulpverlener te worden. Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen om een veilige omgeving te vormen voor alle jeugd en om dus alert te zijn op signalen die erop wijzen dat het niet goed gaat met een kind. Het is geweldig dat Sportplusverenigingen deze rol zo goed pakken!”

Documentaire

Zakariyya, één van de jongeren die centraal staat in de documentaire, vraagt sportwethouder Achbar of hij ook eenzame momenten kent. Achbar: “Ik heb een eervol beroep en veel mensen om me heen. Maar ieder mens heeft weleens gedachten of gevoelens die moeilijk zijn om te delen. Je kunt je op momenten dan eenzaam voelen. Het is een naar gevoel waarvan je zou willen dat niemand dat voor langere tijd hoeft te ervaren. It takes a village to raise a child, zo zie ik ook de rol van de sportvereniging. Ik vind het mooi dat Sportplusverenigingen die rol met hulp van Rotterdam Sportsupport kunnen vervullen. Je gunt alle kinderen het beste. Dat ze zich prettig en veilig voelen en blij kunnen zijn. De documentaire maakt veel bij me los. Ik wil alle kinderen een mooie plek in onze stad geven.”

“Je kunt je op momenten eenzaam voelen. Het is een naar gevoel waarvan je zou willen dat niemand dat voor langere tijd hoeft te ervaren. It takes a village to raise a child, zo zie ik ook de rol van de sportvereniging.”

Faouzi Achbar (wethouder)

Gabrielle Kluwen, vertegenwoordiger van Rotary club Rotterdam Feijenoord en werkzaam bij CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), vult aan dat het fijn is als sportverenigingen bekend zijn met, of via Rotterdam Sportsupport gewezen worden op, hulpbronnen. Vertrouwenscontactpersonen bij verenigingen hoeven niet alles zelf te doen. Er zijn organisaties als CJG, wijkteams of welzijnswerkers die expertise hebben op deze gebieden.

“Je kunt iemand in eenzaamheid pas echt helpen als je de connectie durft aan te gaan,” zegt Nishaya, uit de documentaire, overtuigend. Aan verschillende tafels bespraken bezoekers vervolgens wat zij morgen als mens of organisatie anders of beter kunnen doen om de eenzaamheid onder jongeren terug te dringen. Rotaryclub Rotterdam Feijenoord en Rotterdam Sportsupport kijken terug op een impactvolle avond en bedanken alle bezoekers voor hun komst, hun vragen aan het panel én hun ideeën aan de tafels. De verzamelde ideeën zullen in een vervolgbijeenkomst verder worden opgepakt en uitgewerkt door de deelnemende organisaties. Op naar minder eenzaamheid én meer verbinding!

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur
Carola Nagy

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Antoine Schijf