Op woensdag 5 oktober heeft het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Zembla richtte zich daarbij op kunstgrasvelden waarbij gebruik is gemaakt van rubbergranulaat als instrooimateriaal.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op basis van onderzoek geadviseerd dat het gezondheidsrisico gering is. Het RIVM concludeert dit aan de hand van verschillende onderzoeken die door hen zelf, maar ook door lokale overheden zijn uitgevoerd. Zowel het RIVM als de KNVB zien in de beschikbare onderzoeken geen aanleiding om aan te nemen dat er gezondheidsrisico’s zouden zijn voor gebruikers. De KNVB heeft, naar aanleiding van de uitzending van Zembla, het RIVM verzocht om nog eens kritisch naar haar eigen onderzoek te kijken en indien nodig vervolgonderzoek te doen.

Momenteel loopt, in opdracht van de Europese Commissie, ook een ander onderzoek naar de samenstelling van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden in februari 2017 verwacht. Indien de nieuwe onderzoeken aanleiding geven tot andere conclusies, dan zullen wij als stad natuurlijk passende maatregelen nemen. Wij zullen de komende periode nauw contact houden met onze partners KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Wat is rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze hergebruikt worden. Het rubber zorgt ervoor dat het kunstgrasveld de eigenschappen van een natuurgrasveld benadert, dat er slidings gemaakt kunnen worden en dat de bal goed rolt en stuitert. De samenstelling van het gebruikte rubbergranulaat moet voldoen aan Europese richtlijnen en daar houdt Rotterdam zich aan.

Rotterdamse kunstgrasvelden
In alle Rotterdamse 50 kunstgrasvoetbalvelden is het bewuste rubbergranulaat gebruikt. Voor 2017 staan nog eens tien kunstgrasvelden in de planning om aangelegd te worden. Rotterdam zal de marktpartijen bij deze aanbestedingen vragen om, in afwachting van de lopende onderzoeken, ook alternatieven aan te bieden voor rubbergranulaat.

Aanvullende informatie
In dit document van het RIVM vind je de veelgestelde vragen en antwoorden over rubbergranulaat. Het RIVM laat in dit bericht weten dat er geen reden is om te stoppen met sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook kun je voor meer informatie terecht bij gemeente Rotterdam via infosenc@rotterdam.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting