Financiële tekorten, een gebrek aan vrijwilligers en teruglopende ledenaantallen. Ruim een jaar geleden zag de situatie van ROV Eureka er niet rooskleurig uit. Er werd zelfs getwijfeld over het voorbestaan van de Rotterdamse korfbalvereniging. Drie ledenvergaderingen en vijftien nieuwe vrijwilligers verder is de vereniging weer opgebloeid. Dit is het verhaal.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: nee, nog lang niet alles loopt vlekkeloos. Op een bepaald niveau is de situatie zelfs nog steeds zorgelijk, stelt algemeen bestuurslid Kas Tolenaar. Maar in vergelijking met een jaar geleden, toen ROV Eureka op de rand van de afgrond stond, bloeit de vereniging weer. “Er zijn grote stappen gezet. We zijn een stuk optimistischer en dat stralen we ook uit.”

‘Rug tegen de muur’     

Terug naar de september 2022, het omslagpunt. Door sterk stijgende energieprijzen dreigt ROV Eureka financieel verder in het nauw te komen, terwijl onder het oppervlak al langere tijd problemen zijn: een tekort aan vrijwilligers, een te klein bestuur en teruglopende ledenaantallen. Tolenaar: “Dat was het punt dat we beseften: dit kan niet meer verder zo. Dat hebben we toen voor het eerst ook hardop tegen elkaar uitgesproken tijdens een bestuursvergadering.  Confronterend en pijnlijk, maar tegelijkertijd nodig konden we niet anders. We stonden echt met onze rug tegen de muur.”

Foto: Conny Mooldijk.

Het bestuur schakelde de hulp in van o.a. Rotterdam Sportsupport. Toen is er een buitengewone algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Deze had een veel hogere opkomst dan ALV’s in voorgaande jaren. “In de uitnodiging hadden we bewust gezegd dat we het wilde hebben over de toekomst van de vereniging, dus we wisten ook niet precies wat we van de opkomst konden verwachten,” zegt Tolenaar. “In deze vergadering hebben twee bestuurders en een vrijwilliger de zorgen en problemen gedeeld met de leden. Ze vertelden wat ze allemaal voor de vereniging doen, de tijd die het ze kost, de zorgen die ze hebben en dat de situatie niet meer houdbaar was. Dat maakte indruk. Een enkeling wist wel dat het niet goed ging, maar voor veel leden was deze mededeling nieuw. Deze avond daalde het besef wel in dat het echt twee voor twaalf was. Het was een emotionele avond en tegelijkertijd heel fijn dat we onze problemen konden delen. Het verhaal kwam echt binnen.”

Stoppen, doorgaan of fuseren?  

Een paar maanden later werd een tweede ledenavond georganiseerd om de nieuwe koers te bepalen. Tijdens deze door Rotterdam Sportsupport begeleide avond met een soortgelijke opkomst als de eerste vergadering, werden de scenario’s besproken: stoppen, doorgaan of fuseren. Tolenaar: “Bij al deze scenario’s hebben we ook de gevolgen geschetst voor de vereniging en de leden zelf. Een grote meerderheid wilde gelukkig doorgaan, zo bleek aan het einde van de avond nadat we alles goed besproken hadden. En niet onbelangrijk: er waren vijftien tot twintig nieuwe vrijwilligers opgestaan. Een paar weken later hebben we nog een derde avond georganiseerd om het vrijwilligerswerk in te vullen. De één ging in de activiteitencommissie, de ander in de sponsorcommissie of in de onderhoudsploeg. De leden zetten hun schouders eronder, blijven weer wat langer hangen in de kantine. Dat is heel fijn om te zien. We zijn er nog lang niet, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar de nieuwe energie die weer door de club gaat, doet me heel goed.”

“Deze avond daalde het besef wel in dat het echt twee voor twaalf was. Het was een emotionele avond en tegelijkertijd heel fijn dat we onze problemen konden delen. Het verhaal kwam echt binnen.”

Kas Tolenaar (algemeen bestuurslid)

Hulp

Heeft Tolenaar nog tips voor andere verenigingen in soortgelijke situaties? “Vraag om hulp! Aan gemeentelijke instanties, zoals Rotterdam Sportsupport, de bonden én de eigen leden. Mijn ervaring is dat bestuurders het vaak als een persoonlijk falen zien als het slecht gaat met de club. Dat klopt bijna nooit. Er zijn veel invloeden van buitenaf waar je geen controle over hebt. Stap hier overheen, hoe moeilijk dat ook is, en vraag hulp als je het echt niet meer weet.”  

“Zorg daarnaast ook dat je eerlijk en transparant bent over de uitdagingen waarvoor je staat,” vervolgt hij. “De mensen zijn met een reden lid geworden van je vereniging; omdat ze het een leuke plek vinden of omdat ze er graag met plezier sporten. Daar willen ze stiekem wel wat voor terug doen, maar dan moet je ze wel vragen. En eerlijk zijn over de situatie.”

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven

Meer weten?

Wil je meer vrijwilliger binden aan jouw club? Heb je vragen over functieprofielen? Of wil je aan de slag met het behoud van vrijwilligers?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vrijwilligerswerving
  • Vrijwilligersbehoud
  • Vrijwilligersverzekering
  • Functieprofielen
  • Vrijwilligerscoördinator

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent
Karianne Lagendaal