Mensen met een beperking die op één middag en één locatie kunnen kennismaken met vele sport- en bewegingsvormen en sportaanbieders in Rotterdam. Mensen dus die op het spoor worden gezet van bijvoorbeeld een geschikte vereniging en vrijetijdsbesteding. Dat is alweer een aantal jaren de formule van de Rotterdam Sport op Maat dag, het slotstuk van de Rotterdam Sport op Maat week. Help jij mee een succes te maken van de editie in september?

De Rotterdam Sport op Maat dag is het hoogtepunt én het laatste akkoord van de Sport op Maat week. In de aanloop naar dit evenement op 12 september zijn er clinics voor leerlingen van speciaal onderwijsscholen en cliënten van (zorg)instellingen die zich richten op mensen met een beperking. Menig deelnemer aan een clinic zal zich vervolgens ook amuseren en oriënteren tijdens de Rotterdam Sport op Maat dag zelf.

Indrukwekkend
Die dag ging vorig jaar gepaard met indrukwekkende cijfers: 35 clubs, 25 sporten en 1500 bezoekers. Leerkrachten, fysiotherapeuten, medewerkers en andere professionals kunnen eraan bijdragen dat het evenement op Sportplaza Zuiderpark dit jaar wéér een groot succes wordt.

Hoe? Allereerst door de bijzondere dag van Rotterdam Sport op Maat te promoten. Vertel er bijvoorbeeld over aan je leerlingen of cliënten en hun naasten. Geef er ook ruchtbaarheid aan binnen je professionele netwerk en kennissenkring. Vraag iedereen het evenement bekend te maken. Rotterdam is een grote stad waarin veel mensen met een beperking wonen. Hoe meer personen aandacht besteden aan de Rotterdam Sport op Maat dag, hoe meer – potentiële – sporters met een beperking worden bereikt. Bezoekers uit omliggende gemeenten zijn ook van harte welkom.

Flyers en posters
Fieke de Goede is coördinator Rotterdam Sport op Maat. Zij zegt: ‘We vragen ook te helpen met de verspreiding van flyers en posters. Neem ze, zodra deze gereed zijn, op in je digitale nieuwsbrief en plaats ze op je website. In overleg kunnen we ook promotie-uitingen ontwikkelen die zijn toegesneden op een bepaalde groep. Denk bijvoorbeeld aan cliënten van een fysiotherapiepraktijk of leerlingen uit het speciaal onderwijs.’

Groepsuitje
Misschien wil je ook een rol spelen tijdens de dag zelf. Organiseer bijvoorbeeld voor je leerlingen of cliënten een groepsuitje naar de Rotterdam Sport op Maat dag. Steeds meer maatschappelijke organisaties beseffen dat sport iets toevoegt aan hun aanbod. Is het dus niet mooi om mensen met een beperking te enthousiasmeren voor structurele sportdeelname?

Vrijwilligers
De Rotterdam Sport op Maat dag wordt gedragen door vrijwilligers, zowel van sportverenigingen als andere organisaties. De Goede: ‘De deelnemers zijn geholpen met bijvoorbeeld de inzet van bezoekersbegeleiders, doventolken en opbouwers van stands. Bepaalde zaken dragen ook bij aan een succesvolle dag: optredens, drukwerk, vrijwilligerslunches, muziek, springkussens, sport- en spelmaterialen et cetera. Zie je voor dit soort onderdelen een rol voor jezelf weggelegd? Wij nodigen je van harte uit contact op te nemen.’

Sponsors
De Rotterdam Sport op Maat dag is mogelijk dankzij fondsen, subsidies en sponsoren. Wil jij of jouw organisatie een programmaonderdeel sponsoren? Of wil je meer weten over de rol van vrijwilligers, donateurs of de manier waarop je het evenement kunt promoten? Fieke de Goede informeert je graag hierover. Zij is te bereiken via 010 242 93 15 of info@rotterdamsportopmaat.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach