Al 23 kinderen uit Prins Alexander zijn bij een vereniging gaan sporten of bewegen nadat het Centrum voor Jeugd en Gezin contact legde met Buurtwerk.

Twee partijen die elkaar perfect aanvullen en die dankzij samenwerking méér voor kinderen bereiken dan ze afzonderlijk voor elkaar hadden kunnen krijgen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welzijnsorganisatie Buurtwerk in Rotterdam-Prins Alexander zijn hiervan een prachtig voorbeeld. ‘Voor ons bleek Buurtwerk de missing link te zijn bij het op weg helpen van kinderen naar een sportvereniging’, zegt jeugdverpleegkundige Paul van der Zwaal van het CJG.

Advies niet altijd opgevolgd
Van der Zwaal: “Het CJG is goed in het vinden van jeugd die een probleem heeft en ondersteuning kan gebruiken. Wij bieden preventieve zorg. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het constateren van
overgewicht en het daaropvolgende advies te gaan sporten. Toch leidt deze raad lang niet altijd tot daadwerkelijke sportdeelname. Wij geven bij het advies informatie mee over sportverenigingen in de
buurt, maar we hebben weinig grip op het vervolg: volgen ouder en kind het advies daadwerkelijk op? Dan kan het initiatief verzanden. Ouders hebben het bijvoorbeeld te druk om zich te verdiepen in de sportmogelijkheden. Of er blijkt een financiële drempel te zijn, zodat het nodig is dat het CJG of een andere partij een aanvraag doet bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Daarom kwamen coördinator Gijs
Verhoeff van Buurtwerk en ik op het idee de handen ineen te slaan

Begeleiding richting sport
Van der Zwaal vervolgt: ‘Een sterk punt van Buurtwerk is dat het kinderen en jongeren kan begeleiden richting sport- en beweegaanbieders. Veel medewerkers zijn ook intermediair van het Jeugdsportfonds Rotterdam, een mooi middel om kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen tóch een clublidmaatschap te bezorgen. Sinds kort werken het CJG en Buurtwerk samen.’

Meten en wegen
Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Het CJG in Prins Alexander draagt zorg voor ruim 18.500 inwoners tussen nul en achttien jaar. 95% van hen heeft in de loop der jaren in elk geval vier ‘reguliere contactmomenten’ met een jeugdverpleegkundige: wanneer ze in groep 2 en 7 van de basisschool zitten en wanneer ze zijn beland in het eerste en derde jaar van het voortgezet onderwijs. De kinderen en jongeren worden dan bijvoorbeeld gewogen en gemeten. En ze spreken onder meer over de situatie thuis en op school. Stelt een jeugdverpleegkundige een kind voor lid te worden van een sportvereniging? Of komt het zelf met dat idee, maar blijkt het in de praktijk lastig voor de jongere of de ouder(s) werkelijk over te gaan tot inschrijving bij een sportclub? Dan geeft de jeugdverpleegkundige het door aan Buurtwerk.

Proefles aanvragen
‘Van januari tot begin september hebben wij dertig namen ontvangen, vertelt jongerenwerker Stephanie Lamsberg van Buurtwerk. ‘Ik nodig het kind en de ouders uit voor een kennismakingsgesprek om de situatie en interesses te peilen. Niet iedereen wil bijvoorbeeld per definitie naar een sportvereniging. In de beweegbehoefte kan ook worden voorzien via bijvoorbeeld sport (kickboxen), dans of een meidenavond bij Buurtwerk. Hoe dan ook, wanneer de sport- of beweegwens duidelijk is geworden, help ik de volgende stappen te zetten. Ik vraag bijvoorbeeld bij een sportvereniging of het kind een proefles kan volgen. Als het bevalt, kan ik een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Tot september zijn via deze manier 23 kinderen aan de slag gegaan bij een sportvereniging.’

Bloem als dank
Lamsberg is tevreden over de combinaties tussen CJG en Buurtwerk. ‘We kunnen nu nóg meer kinderen blij maken. Een voorbeeld? Een meisje wilde heel graag dansen in georganiseerd verband. Dat heb ik kunnen regelen. Ze kon terecht bij Dance Point Fitness Centre. Als dank had het meisje een bos bloemen voor me meegenomen.” Dit geeft weer waarom samenwerking tussen partijen belangrijk en waardevol is binnen de ontwikkeling van jeugd.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur