Op 13 februari vond de conferentie ‘Sport(verenigingen) in de jeugdketen’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst maakten de sectoren Sport en Jeugd kennis met elkaar. Er werd gezocht naar manieren om succesvol(ler)  met elkaar samen te werken. De organiserende partijen, FlexusJeugdplein en Rotterdam Sportsupport, kijken terug op een succesvolle conferentie. Ook na 13 februari is rondom dit onderwerp van alles in beweging.

De wereld heeft in de tussentijd niet stil gestaan en ook op dit onderwerp is van alles in beweging. Zo wordt onder regie van de gemeente Rotterdam, Sport en Cultuur, met diverse partijen gewerkt aan een generieke Rotterdamse aanpak op ‘veilig voetballen’. Tevens worden in de maand juni bijeenkomsten georganiseerd om verenigingen te informeren over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de kansen die samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt. Verder blijven we o.a. actief met onze pedagogische inzet en het ontsluiten van zorgaanbieders daarin. Lees hier de samenvatting van de inhoud van de conferentie.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Mark van der Haven

Mark van der Haven

projectcoördinator Schoolsportvereniging