De Nederlandse Sport Alliantie (NSA) organiseert met medewerking van Rotterdam Sportsupport op dinsdag 31 mei het congres ‘Segmenteren van Sportverenigingen: kansen voor efficiënt gebruik van middelen in tijden van bezuiniging’. Beleidsmakers en uitvoerders betrokken bij organisaties die sportverenigingen ondersteunen worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens het congres, dat plaatsvindt in Stadion Feijenoord (De Kuip) in Rotterdam, wordt onder andere gediscussieerd over de optimale inzet van gemeentesubsidies voor verenigingsondersteuning. Aan de hand van presentaties en rondetafelgesprekken worden diverse invalshoeken besproken. Zowel grote als kleinere gemeenten worden belicht om een helder en zo volledig mogelijk beeld te creëren. Het is een congres waarbij het leren van ervaringen van anderen met het segmenteren van sportverenigingen centraal staat. Met een interactief programma wordt ingezoomd op de verschillende perspectieven van ‘segmenteren’. Er is volop de gelegenheid voor het vormen van meningen over de wijze waarop verschillende gemeenten hier het beste invulling aan kunnen geven.

De kosten voor het congres bedragen €125, – per persoon (excl. BTW). Dit is inclusief lunch en een afsluitende borrel. Meer informatie en aanmelden van via de website van de NSA: http://sportalliantie.nl/ons_nieuws.asp?NieuwsID=529

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent