Ben jij vrijwilliger bij een sportvereniging en maak je je soms zorgen over jeugdleden? Zie je bijvoorbeeld kinderen die regelmatig geen schone sportkleren hebben, niet hebben ontbeten, er verwaarloosd uitzien of zeggen ze dingen waarvan je schrikt? Of hoor je ouders op een manier met hun kind praten die je verontrust? Dan kun je contact zoeken met een pedagogisch adviseur van Rotterdam Sportsupport en samen de mogelijkheden bekijken.

Nadia de Haan is pedagogisch adviseur van Rotterdam Sportsupport. Zij zegt: ‘Vrijwilligers van sportverenigingen, zoals trainers, leiders en bestuurders, zien veel kinderen. Elke week staan ze op of langs het veld of in de zaal. Af en toe zien ze misschien dingen gebeuren waarvan ze denken: Gaat dat nou wel helemaal goed? Denk aan een verwaarloosd uiterlijk of de manier waarop een ouder tegen zijn of haar kind praat.’

Oplossen
De vrijwilliger ziet het, maakt zich een beetje of veel zorgen, maar vraagt zich ook af wat hij er verder mee moet. Heeft hij het wel goed gezien en zal hij worden geloofd wanneer hij erover vertelt? De Haan: ‘De vrijwilliger wil de situatie zeker niet verergeren door er iets over te zeggen of een (valse) beschuldiging te doen. Vaak kiezen vrijwilligers er dan ook voor om nog maar even af te wachten of om het zelf een beetje op te lossen door bijvoorbeeld het kind eten of een schoon shirt te geven. Hoewel dit goed bedoeld is, verandert er zo thuis niets. Het lost de echte problemen voor het kind vaak niet op.’

Hulp
Het is belangrijk dat het kind en de ouders worden geholpen als dat nodig is. De Haan: ‘Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen signalen op te pakken en deze zo nodig neer te leggen bij de juiste professionals in het wijknetwerk. Voor elke zorg – groot of klein – kun je contact zoeken met ons. Een pedagogisch adviseur luistert naar jouw verhaal en kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.’

Heeft jouw vereniging al contact heeft het wijknetwerk? Of is bij de club bekend bij wie je in de wijk terechtkunt met vragen en signalen? Dan kun je je uiteraard ook rechtstreeks tot deze partij(en) wenden.
Nadia de Haan is te bereiken via 010 242 93 15 en n.dehaan@rotterdamsportsupport.nl. Of neem contact op met Ineke Kalkman of Judith van Dijk.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kitty Kalkman

Kitty Kalkman

projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende