Sint en Piet Nederland zijn weer in Nederland. Sinterklaas is een feest voor iedereen. Houd er echter rekening mee dat niet iedereen prettige ervaringen heeft bij het kinderfeest. Waarom is dit? En wat kun je als vereniging doen om het een feest te maken voor iedereen? 

Het is al bijna vanzelfsprekend voor de meeste Nederlanders dat een Piet roetvegen heeft of andere kleuren, maar niet meer zwart is. Daar hoort een Piet bij die Rotterdammers verbindt met het kinderfeest en niet meer verdeelt. Een groeiend aantal mensen vindt dat de klassieke zwarte piet discriminatie in de hand werkt en dat het Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten niet meer past bij de huidige tijdsgeest. 
Daarnaast wordt het kinderfeest vanwege de financiële thuissituatie ook niet door alle gezinnen als prettig ervaren. Als vereniging is het belangrijk om ook hier rekening mee te houden.

Aandachtspunten & tips

Wat kun je als sportvereniging doen zodat de viering voor iedereen prettig kan zijn? Vanuit respect naar al je leden adviseren wij om je te houden aan de landelijke richtlijnen voor wat betreft Piet. Dat wil zeggen: dat je gebruik maakt van een roetveeg- of regenboogpiet. Ontdoe Piet in ieder geval van alle kunstmatig aangebrachte raciale kenmerken en attributen (huidskleur, lippen, kroeshaar, oorringen, accent, etc.). Tips:

  • Via streamingsdiensten als Spotify of iTunes vind je playlists met moderne liedjes. 
  • Bekijk de versieringen die je gebruikt. Zijn deze gedateerd of al aangepast aan de nieuwe Piet?
  • Het Sinterklaasjournaal is voor veel scholen en gezinnen hét verhaal van Sinterklaas dat jaar. De makers ervan zoeken naar een insteek die kinderen aanspreekt en geven tegelijkertijd subtiel invulling aan het maatschappelijk debat. Dit verhaal biedt soms oplossingen om kleine veranderingen speels door te voeren.
  • Steeds meer sportverenigingen gebruiken hun clubkleuren als schmink voor hun Pieten.
  • Vind je het jammer dat Pieten zonder schmink herkenbaar zijn voor de kinderen? Vraag leden die onder de kinderen minder bekend zijn of benader een club in de buurt of ze Pieten willen ruilen; jouw vrijwilligers spelen Piet op een andere club en de vrijwilligers van die vereniging vermaken de kinderen op jouw club.

Financiën

Ook vanwege financiële nood wordt door veel gezinnen het Sinterklaasfeest niet perse als prettig ervaren. Veel kinderen uit zo’n thuissituatie krijgen geen cadeaus op 5 december of als ze thuis hun schoen zetten. Extra leuk dus als ze op de sportvereniging wel een kleinigheidje krijgen. Maar wellicht kun je als vereniging meer betekenen. Wanneer je weet dat dit speelt binnen gezinnen van jullie vereniging, kun je ouders/verzorgers eventueel attenderen op de onderstaande initiatieven die ervoor zorgen dat ook kinderen die uit minder bedeelde gezinnen komen kunnen genieten van het Sinterklaasfeest: 

Het bovenstaande vraagt om een andere mindset en goede communicatie. Neem daarom als verenigingsbestuur een standpunt in en draag dit ook uit. Communiceer helder en tijdig met je leden en ouders/verzorgers en maak duidelijk waarom je voor deze oplossing kiest. Heb je toch een verschil van inzicht met een ouder of verzorger? Ga met elkaar in gesprek. Niet om elkaar te overtuigen maar om visies uit te wisselen. Blijven ouders ontevreden na het gesprek? Wijs hen op de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vertrouwenscontactpersoon van de eigen club of sportbond. Hulp nodig? Neem contact op met Rotterdam Sportsupport via de contactgegevens onderaan de pagina. We helpen je graag verder!

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen
Ineke Kalkman

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg
Fragette Jagt