Allerlei dilemma’s en uitdagingen zijn aan verenigingsbestuurders voorbij gekomen in de afgelopen maanden. Gelukkig laten de coronaregels het toe dat de jeugd nog lekker mag sporten. Maar wat te doen met het Sinterklaasfeest?  

Gebruik van het clubhuis, de komst van Sint en Piet, in groepsverband zingen, iemand die foto’s maakt of de muziekinstallatie bedient, een vrijwilliger die lekkers uitdeelt. Helaas past dit, soms strikt genomen, allemaal niet binnen de huidige richtlijnen. Met een beetje omdenken is er alsnog wat van te maken, bijvoorbeeld de coronacoördinator die toch aanwezig is ook andere functies geven, maar past dat dan nog binnen ‘zoek de grens niet op?’ 
Wij begrijpen dan ook dat veel sportverenigingen de keuze maken om het Sinterklaasfeest dit jaar aan de club voorbij te laten gaan. Zoals zij in 2020 al veel meer activiteiten hebben moeten afzeggen. Gekoesterd wordt dat er door de jeugd wel regulier gesport mag worden en verder is het helaas niet anders.
Verenigingen die besluiten om toch (online) een Sinterklaasfeest te vieren, wijzen wij graag naast de coronarichtlijnen op deze brief voor sportverenigingen en scholen waarin wethouder Bert Wijbenga (o.a. Integratie en Samenleven) aangeeft dat het een wens is van de gemeenteraad om vanuit de gemeente geen sinterklaasfestiviteiten te subsidiëren waarbij de Pieten zwart zijn. Ongeacht of een vereniging gebruik zou maken van subsidie voor het Sinterklaasfeest, geven wij vanuit Rotterdam Sportsupport graag het volgende mee als input bij het dilemma of en hoe Sinterklaas op de club gevierd wordt dit jaar. 

Aandachtspunten

Wat kun je als sportvereniging doen zodat de viering voor iedereen prettig kan zijn, ook in de coronatijd? Hieronder hebben we een lijst gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten:

  • Vanuit respect naar al je leden adviseren wij om je te houden aan de landelijke richtlijnen voor wat betreft Piet. Dat wil zeggen: dat je gebruik maakt van een roetveeg of regenboog Piet. Ontdoe Piet in ieder geval van alle kunstmatig aangebrachte raciale kenmerken en attributen (huidskleur, lippen, kroeshaar, oorringen, accent);
  • Neem als verenigingsbestuur een standpunt in en draag dit ook uit;
  • Communiceer helder en tijdig met ouders. Maak duidelijk waarom je voor deze oplossing kiest;
  • Heb je een verschil van inzicht met ouders? Ga met elkaar in gesprek. Niet om elkaar te overtuigen maar om visies uit te wisselen. Hulp nodig? Neem contact op met Rotterdam Sportsupport, we adviseren je graag. Blijven ouders ontevreden na het gesprek? Wijs hen op de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vertrouwenscontactpersoon van de eigen club of sportbond.

Ook vanwege financiële nood wordt door veel gezinnen het Sinterklaasfeest niet perse als prettig ervaren. Veel kinderen uit zo’n thuissituatie krijgen geen cadeaus op 5 december of wanneer ze thuis hun schoen zetten. Extra leuk dus als ze op de sportvereniging wel een kleinigheidje krijgen. Maar wellicht kun je als vereniging meer betekenen. Wanneer je weet dat dit speelt binnen gezinnen van jullie vereniging, kun je ouders/verzorgers eventueel attenderen op de onderstaande initiatieven die ervoor zorgen dat ook kinderen die uit minder bedeelde gezinnen komen kunnen genieten van het Sinterklaasfeest:

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je graag iemand van Rotterdam Sportsupport spreken over dit thema? Neem dan voor vragen met betrekking tot het coronavirus contact op met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. En voor vragen met betrekking tot het thema discriminatie met Ineke Kalkman, projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen, via i.kalkman@rotterdamsportsupport.nl

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie