Challenge010 kijkt verder dan de lijnen van het sportveld en de ruimte van een boks- of dansschool. Zeker, het is prachtig als jongeren een wedstrijd spelen of anderszins in beweging zijn. Maar die activiteiten en alles eromheen worden beschouwd als een middel om nog een ander doel dan sportparticipatie te bereiken: positief gedrag. Rotterdam Sportsupport streeft naar een klimaat vol impulsen aan zelfvertrouwen en sociaal gedrag.

Sportonderzoek toont aan dat sporten positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij valt te denken aan het lichaam, maar ook aan het brein, zelfvertrouwen en sociaal gedrag. Toch heeft sporten niet zonder meer deze positieve effecten. Pas in een pedagogisch veilig sportklimaat kan sport zijn potentie op dit gebied waarmaken.

Verantwoordelijk
Binnen Challenge010 zijn pedagogisch adviseurs en coördinatoren van Rotterdam Sportsupport verantwoordelijk voor een pedagogisch veilig sportklimaat. De betrokken docenten van de scholen en vrijwilligers van de vereniging spelen daarbij evenzeer een rol.

Pedagogisch adviseur Nadia de Haan: ‘Het gaat niet alleen om de wedstrijd, maar ook om de context waarbinnen die plaatsvindt. Alle negen Challenge010-coördinatoren, maar ook de trainers en coaches functioneren volgens de visie van Rotterdam Sportsupport op trainerskwaliteit.’

Ze legt uit: ‘Een pedagogisch veilig sportklimaat is een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid hebben ergens bij te horen. Waar ze zich beschermd weten, fysiek en psychisch. Dit sportklimaat biedt een omgeving waarin zorgzaam wordt omgegaan met elkaar en waar heldere, passende regels en duidelijke grenzen gelden. Het is gericht op een positieve manier van benaderen, op ontwikkeling en niet per se op prestatie.’

Meebeslissen
Oók belangrijk: jongeren krijgen in de toekomst steeds meer invloed op de sportactiviteiten. Zij beslissen dan bijvoorbeeld mee over de inhoud van een training. De Haan: ‘Dat stimuleert de verantwoordelijkheid van de deelnemers.’

Als pedagogisch adviseur heeft De Haan direct contact met de coördinatoren. Deze medewerkers, te beschouwen als brug tussen school en vereniging, organiseren niet alleen de sporten en competities. Samen met leraren en trainers bevorderen zij ter plekke ook het gewenste klimaat én goed gedrag van de leerlingen. De Haan: ‘Zo maken we de ambitie waar om met behulp van sport het gedrag van leerlingen positief te beïnvloeden.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.