(Bron: NOC*NSF)

Om goed op te kunnen treden in gevallen van seksuele intimidatie in de sport, is het registreren van veroordeelde plegers noodzakelijk. Daarom heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF ingestemd met het actief inzetten van een eigen registratiesysteem van de sport. Doel van de registratie is te voorkomen dat plegers bij andere sportverenigingen of sportbonden weer aan de slag kunnen gaan. Het bijbehorende ‘tuchtreglement seksuele intimidatie’ inclusief gedragsregels voor begeleiders vond eveneens goedkeuring bij de bonden.

De sport is al geruime tijd actief in het tegengaan van seksuele intimidatie. Er wordt gewerkt met vertrouwenscontactpersonen, opleidingsmodules en met voorlichting en advies. Zo is er een ‘Toolkit’ ontwikkeld om het sportverenigingen mogelijk te maken een sociaal veilige sportomgeving te realiseren en seksuele intimidatie te voorkomen.

Naast deze preventief bedoelde maatregelen, zijn er ook meer op de repressie gerichte activiteiten. Er is een meldpunt Seksuele Intimidatie waar achttien vertrouwenspersonen opgeleid en werkzaam zijn om slachtoffers en beschuldigden te begeleiden in het proces naar politie en justitie. Deze adviseurs zijn bovendien goed in staat om besturen van verenigingen te adviseren wat zij binnen het verenigingsrecht kunnen ondernemen bij een incident bij hun vereniging. Het nu goedgekeurde registratiesysteem met tuchtreglement en gedragsregels is onderdeel van de repressieve maatregelen.

De kosten van het tegengaan van seksuele intimidatie in de sport worden gedragen door de sport zelf, waarbij het ministerie van VWS geregeld een bijdrage heeft verstrekt voor ontwikkel- en implementatiekosten. De activiteiten van de sport op het gebied van Preventie & Repressie van Seksuele Intimidatie zijn volledig in lijn gebracht met het nieuwe programma ‘Naar een Veilig Sportklimaat ‘, dat VWS in samenwerking met de sport gaat uitvoeren.

Om de voortzetting en de uitbreiding van het beleid met het registratiesysteem mogelijk te maken, heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF een (extra) contributieverhoging van € 0,01 per lid goedgekeurd.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus