In het belang van Rotterdamse jeugd werkt Rotterdam Sportsupport nauw samen met FlexusJeugdplein, een organisatie die is gespecialiseerd in hulp bij opgroeien en opvoeden. Baanbrekend: FlexusJeugdplein gaat sport opnemen in richtlijnen van de methodieken waarmee de medewerkers duizenden Rotterdamse kinderen en jongeren tot 23 jaar bijstaan. ‘Sport kan helpen problemen te verlichten’, zegt thema-adviseur Sport & Zorg Harry Schaarman.

Stel, een 10-jarige jongen heeft ADHD, neigt naar obesitas, woont in een wijk met weinig speelmogelijkheden, zit buiten schooltijd voortdurend achter de computer en heeft een moeder die het moeilijk vindt hem om op te voeden. In het ideale scenario draagt sport bij aan verbetering op alle vlakken, zegt Harry Schaarman.

‘De jongen gaat bijvoorbeeld voetballen bij een vereniging. Daardoor neemt de kans op obesitas af en heeft hij misschien geen diëtist meer nodig. Hij kan ook volop zijn energie kwijt, zodat hij mogelijk geen medicijnen meer hoeft te slikken tegen ADHD. Bovendien leert hij bij de club in een andere omgeving dan school om te gaan met kinderen, wat eventueel een training sociale vaardigheid overbodig maakt. Dit alles vergroot bovendien de mogelijkheid dat de jongen beter hanteerbaar is en zijn moeder geen opvoedingsondersteuning hoeft te krijgen.’

Schaarman weet dat dit een droomscenario is: ‘De oplossing is vaak te danken aan een combinatie van factoren. Sport is één van die onderdelen.’ Hij vormt als thema-adviseur Sport & Zorg van Rotterdam Sportsupport en FlexusJeugdplein de brug tussen deze organisaties. FlexusJeugdplein biedt diensten aan om adequaat in te spelen op vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden. Schaarman: ‘Onze ondersteuning varieert van preventieve tot curatieve zorg en is zo licht als mogelijk en zo ingrijpend als noodzakelijk. De medewerkers bekijken in het gezin wat het beste bij de hulpvraag aansluit. Sport is één van de onderdelen.’.

Nieuw is dat sport nu een plaats krijgt in de methodiek-richtlijnen voor de medewerkers van FlexusJeugdplein. Dat kan leiden tot de eenvoudige vraag of iemand aan sport doet. Bij een negatief antwoord kan dankzij de samenwerking tussen Rotterdam Sportsupport en FlexusJeugdplein snel de link worden gelegd met de meest geschikte sport en een bijbehorende vereniging. FlexusJeugdplein streeft ernaar aan het eind van het jaar de methodieken te hebben herschreven en sport erin te hebben opgenomen.

Schaarman: ‘Concreet betekent dit dat er in elk gezin aandacht zal zijn voor sport als vrijetijdsbesteding. Dit is een belangrijke stap in het duurzaam neerzetten van sport als middel in de begeleiding van jongeren. Onderdeel van de richtlijnen zal ook zijn dat professionals uit de jeugdzorg sportverenigingen ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om het pedagogisch klimaat op de vereniging of begeleiding van jongeren.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur