De samenleving vergrijst. De gemiddelde Nederlander heeft een steeds hogere leeftijd en krijgt bij het ouder worden vaak andere beweging- en sportbehoeften. Door het sportaanbod af te stemmen op oudere doelgroepen, kunnen verenigingen bestaande leden behouden, nieuwe leden begroeten en vrijwilligers binnenhalen.

Ons land kent al een aantal ‘producten’ die zijn bedoeld voor wat oudere leden. Bijvoorbeeld 7-tegen-7 voetbal voor 45-plussers, KorfbalFit en Fithockey. Het is flexibeler sportaanbod dan het oorspronkelijke competitiegerichte scala.

Rotterdam Sportsupport hoopt dat dit soort initiatieven om 50-plussers te bedienen toeneemt in de komende jaren. De organisatie ondersteunt daarbij de verenigingen, bij voorkeur in samenwerking met de sportbond. Het idee: wie nu een goed product ontwikkelt, heeft iets goeds in huis voor in de toekomst. Het sportaanbod kan in eerste instantie gericht zijn op 50- tot 65-jarigen, maar op den duur ook worden ingezet voor 65-plussers en overige doelgroepen die laagdrempelig aanbod wensen. Geïnteresseerd in aanpassing van activiteiten? Iets nieuws in gang brengen? Rotterdam Sportsupport helpt clubs activiteiten op te zetten of aan te passen op de eigen locatie. Is dat eenmaal verwezenlijkt, dan is het ook mogelijk activiteiten te organiseren buiten de bekende omgeving.

Te denken valt aan een kennismakingsactiviteit binnen een woonvoorziening voor senioren. Het concept ‘Feelgoodvereniging’ is gericht op mensen voor wie de sportvereniging een stap te ver is als gevolg van de fysieke afstand of andere drempels. De sportvereniging gaat dan naar de ouderen toe in plaats van andersom. Tot slot is Rotterdam Sportsupport betrokken bij een netwerk in oprichting: ‘Fit For Life Rotterdam’, met als doel meer 50-plussers te laten bewegen en sporten. Onder leiding van Sport en Recreatie Rotterdam wordt allereerst het sport- en beweegaanbod voor ouderen in kaart gebracht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Marita Verkaik via m.verkaik@rotterdamsportsupport.nl of 010 242 93 15.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach