De Rotterdamse CDA-fractie roept een speciaal meldpunt in het leven om gebreken aan sportcomplexen te inventariseren. Het CDA stelt dat veel complexen in Rotterdam behoorlijk zijn verouderd en dat daar snel wat aan moet gebeuren. De CDA-fractie wil het sporten in verenigingsverband de komende maanden hoger op de politieke agenda zetten.

“De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op buurthuizen om sociale omgang binnen de stad te stimuleren, maar bij sportverenigingen gebeurt dit eigenlijk vanzelf. Samen sporten op een vereniging is belangrijk voor de sociale samenhang in de stad en daarom vinden wij dat deze breedtesport goed moet worden gestimuleerd”, zo meldt het CDA Rotterdam op haar website.

De fractie roept iedere Rotterdammer op om klachten en tips over hun eigen sportcomplex te melden op sportcomplextest@cdarotterdam.nl of via twitter: www.twitter.com/sportcomplex010. Ook de CDA-fracties in de deelgemeenten zullen langsgaan bij de verenigingen om een inventarisatie te maken. Uiteindelijk zullen alle reacties verzameld worden in een zwartboek en worden aangeboden aan de wethouder Sport.

Meer informatie is te verkrijgen via Ruben Mink 06-41618884 of het fractiesecretariaat van CDA: 010-2672134. Overigens kan Rotterdam Sportsupport de Rotterdamse sportverenigingen geen directe ondersteuning bieden bij het opknappen van sportaccommodaties. Deze verantwoordelijkheid ligt in Rotterdam bij Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en Sport en Recreatie (SenR).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kitty Kalkman

Kitty Kalkman

projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende