Net zoals de Buurtsportcoach is de Sportimpuls een onderdeel van ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, het nieuwe programma waarmee het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervoor wil zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Met de Sportimpuls kunnen sport- en beweegaanbieders financiële ondersteuning aanvragen voor het opzetten van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Dit biedt sportverenigingen de mogelijkheid om nieuw aanbod te ontwikkelen of het bestaande aanbod uit te breiden om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Dit door één of meerdere interventies die elders succesvol zijn gebleken te kopiëren naar de eigen vereniging. Deze interventies zijn verzameld op de ‘Menukaart Sportimpuls’.

De eerste aanvraagperiode loopt van eind april tot 5 juni 2012 en de verwachting is dat er op korte termijn een tweede aanvraagperiode komt. Rotterdam Sportsupport heeft voor de eerste tranche contact met verenigingen waarvan Rotterdam Sportsupport wist dat zij plannen hebben die passen binnen de regeling Sportimpuls en met verenigingen die zelf contact hebben gezocht. Mocht uw vereniging ook voor 5 juni een aanvraag in willen dienen, neem dan contact op met Bryan Bastiaanse van Rotterdam Sportsupport via telefoonnummer 010-2429315 of per e-mail: b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Voorwaarde is wel dat u zich al heeft verdiept in de regeling en de mogelijkheden voor uw vereniging.

NOC*NSF is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kaders. Om sportverenigingen en overige sport- en beweegaanbieders te ondersteunen bij hun aanvragen heeft NOC*NSF regioadviseurs aangesteld. Zij kunnen uw aanvraag screenen alvorens deze definitief ingediend wordt. De regioadviseurs voor de omgeving Rotterdam zijn: Karin Boeser-Vermeer, bereikbaar via telefoonnummer 010-2862130 en Martijn Looren de Jong, bereikbaar via telefoonnummer 010-2862195. Mocht u vragen hebben, kijk dan op www.sportindebuurt.nl of neem contact op met een regioadviseur. Dit kan ook per e-mail: west2-sportindebuurt@KNVB.nl.

Let op: Rotterdamse sportverenigingen worden verzocht om voor het indienen van de definitieve aanvraag Rotterdam Sportsupport (Bryan Bastiaanse) te betrekken (voor zover dat nog niet gebeurd is).

Een ander onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ is de Buurtsportcoach (klik voor meer informatie).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie