Op 18 februari is de vijfde tranche van de Sportimpuls opengesteld. Deze landelijke subsidieregeling geeft lokale sportaanbieders de mogelijkheid om nieuw lokaal sport- en beweegaanbod op te zetten. Sportaanbieders hebben tot en met 12 april 14.00 uur om een aanvraag in te dienen.

Ook dit jaar zijn er weer drie verschillende regelingen: reguliere Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Voor elk van de regelingen is het van belang dat sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat er wordt samengewerkt met lokale organisaties. Meer informatie over de verschillende regelingen kun je hier vinden.

De deadline van 12 april lijkt nog redelijk ver weg, maar ervaringen uit het verleden leren dat je deze tijd nodig zult hebben. Met het onderzoeken van de behoeftes in de buurt, het vormen van een coalitie en schrijven van een subsidieaanvraag vraagt de Sportimpuls veel tijd en energie. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Tips voor het indienen van een succesvolle aanvraag lees je hier.

Voor aanvragers heeft het NOC*NSF de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI) ingericht. Hier zijn lokale adviseurs actief die aanvragers kunnen adviseren over het proces en het opstellen van een goede aanvraag. Aanvragers uit Rotterdam kunnen terecht bij Jorrit Smit via sportimpulswest2@nocnsf.nl.

Geïnteresseerd in het opstellen van een aanvraag? Neem dan ook even contact op met je vaste contactpersoon bij Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie