Sportverenigingen in Rotterdam werken steeds vaker en beter samen met professionele organisaties uit de maatschappelijke sector. Dit concludeert het Verwey-Jonker Instituut in het maandag gepresenteerde onderzoek naar het Sportplusprogramma van Rotterdam Sportsupport. De maatschappelijke activiteiten bij ‘Sportplusverenigingen’ kunnen bovendien ‘een veelbelovende bijdrage’ leveren aan Rotterdam.

Sinds een jaar kent Rotterdam Sportplusverenigingen. De maatschappelijke activiteiten bij deze verenigingen richten zich op vijf thema’s: veiligheid, werk en inkomen, gezondheid, onderwijs en (sport)participatie van bijzondere doelgroepen. In het voorjaar van 2012 leverde dit al 57 samenwerkingsverbanden op met organisaties zoals onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvang, huisartsen en politie.

De ‘Sportplusactiviteiten’ van de deelnemende verenigingen zijn divers. Zo heeft voetbalvereniging XerxesDZB een samenwerkingsverband opgezet met Stichting Pameijer, waardoor mensen met een psychiatrische beperking aangepast sportaanbod krijgen. Ook werkt de voetbalclub samen met een re-integratiebureau. Dit heeft ertoe geleid dat twee personen via kluswerk bij de vereniging een betaalde baan hebben gevonden. Een ander voorbeeld is hockeyvereniging Tempo ’34, die van haar kantine een gezonde sportkantine heeft gemaakt. Weer een andere vereniging, Atomium ’61, heeft haar sportaanbod flink uitgebreid om ouderen uit de wijk in beweging te krijgen.

“Het Sportplusprogramma zorgt ervoor dat maatschappelijke activiteiten versneld en goed verankerd worden bij sportverenigingen”, zegt Niels Hermens van het Verwey-Jonker Instituut. “Dit maakt de deelnemende verenigingen sterker, maar deze activiteiten zijn ook veelbelovend als bijdrage aan stedelijke doelstellingen van Rotterdam.”

De samenwerking tussen sportverenigingen en professionele organisaties loopt niet altijd vlekkeloos. Hermens: “Beide typen organisaties hebben verschillende werkwijzen en culturen. Professionele partijen willen de maatschappelijke activiteiten soms sneller uitbreiden dan de vrijwilligers op de sportverenigingen kunnen of willen. Aan de andere kant komen professionele organisaties soms wat bureaucratisch over op de vrijwilligers. Ondersteuning van een onafhankelijke derde partij, in dit geval de adviseurs van Rotterdam Sportsupport, is een belangrijke voorwaarde om van de samenwerkingsrelaties een succes te maken.”

Het Sportplusprogramma is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Sport van de gemeente Rotterdam. Uiteindelijk zullen dertig verenigingen aan het programma deelnemen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt tussen 2011 en 2014 de resultaten. De resultaten van het eerste jaar zijn te lezen in het rapport ‘Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marco van de Geer

Marco van de Geer

pedagogisch adviseur