Verenigingen ervaren dat betrokkenheid van ouders bij de sport van hun kind niet altijd vanzelfsprekend is of dat hun betrokkenheid soms doorslaat naar het negatieve. Vrijwilligers van veertig Rotterdamse sportclubs lieten zich woensdagavond inspireren door presentator Jack van Gelder en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Tijdens een speciale themabijeenkomst vertelden zij over de rol die ouders spelen in het sportplezier van hun kinderen.

Een schreeuwende vader langs het veld, een moeder die het niet eens is met de opstelling of ouders die hun ongenoegen uiten over de teamindeling of het wisselbeleid. Deze situaties zijn voor veel verenigingen herkenbaar. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont legt uit: ‘Emoties horen bij de sport, maar er zit een volumeknop op. Als het om onze eigen zoon of dochter aankomt zijn we allemaal een beetje ‘kindblind’. De meeste ouders overschatten de mogelijkheden van hun eigen kind.’ Verenigingen kunnen een aantal maatregelen nemen om te zorgen dat het sportplezier van de kinderen voorop staat.

De clubs leerden woensdag onder meer hoe ze kunnen investeren in een warm welkom voor nieuwe ouders. Het goed ontvangen en wegwijs maken van ouders draagt daar aan bij. Vervolgens kunnen vrijwilligers bewust werken aan de opbouw van een positieve relatie met de vaders en moeders. Het aanspreken van ouders op hun gedrag, voorwaarde voor een veilig en plezierig sportklimaat, gaat eenvoudiger wanneer er een goede relatie is opgebouwd. Daarnaast is het belangrijk dat bestuurders zichzelf zien als verbinders en beleid hebben voor het betrekken van ouders. De aanwezige vrijwilligers bekeken in hoeverre deze maatregelen op hun club zijn doorgevoerd en welke ondersteuning er nodig is om dit alsnog te doen.

‘Het is belangrijk dat de vrijwilligers van Rotterdamse verenigingen zich zo inzetten voor de ontwikkeling en het plezier van Rotterdamse jeugd. De ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij de sport van hun kind, maar de vereniging kan hier zeker een belangrijke rol in spelen. Het is fantastisch dat de vrijwilligers hier werk van maken. Bovendien plukt de club er ook de vruchten van als het gaat om ledenbehoud onder jeugd en het werven van vrijwilligers onder ouders’, aldus sportwethouder Adriaan Visser.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Rotterdam Sportsupport en Tv-Sportplezier en vond plaats bij Rotterdams Vakcollege de Hef.

Op Twitter:

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur