Varkenoord en Park de Twee Heuvels worden samen hét sporthart van Rotterdam. Het College van Burgemeester en Wethouders wil daarom de komende 7 jaar 90 miljoen investeren in de metamorfose van het gebied. Met deze investeringen moet het Stadionpark uitgroeien tot een internationaal gerenommeerd gebied voor breedtesport en topsport.

Sportwethouder Antoinette Laan:”Ik vind dat iedereen die wíl sporten, moet kúnnen sporten. Ik ben daarom heel blij dat ik de sportverenigingen op Varkenoord nu eindelijk duidelijkheid kan geven. Zij wachten al jaren op een besluit over het Stadionpark. Sporten is in de eerste plaats leuk, maar ook is het gezond en bevordert het de leerprestaties. Ik ben er dan ook van overtuigd dat heel Rotterdam en in het bijzonder de inwoners van Zuid gaan profiteren van deze gebiedsontwikkeling. Het Stadionpark wordt hét sporthart van Rotterdam.”

Het Stadionpark is de laatste gebiedsontwikkeling van de Big Five die Rotterdam in korte tijd rijker is. Eerdere zijn: de Kop van Zuid, het Centrum, het Centraal Station en Hart van Zuid. Het Stadionpark is een gebiedsontwikkeling die een stevige impuls geeft aan de lokale en regionale economie, goed is voor de werkgelegenheid, stageplaatsen, maatschappelijke projecten, de bereikbaarheid van Zuid, het imago van de stad en de sportparticipatie. In het Stadionpark versterken sport, onderwijs, (studenten)huisvesting, kantoorfuncties en horeca elkaar. De komst van een nieuw stadion heeft hierin een belangrijke hefboomfunctie die de gebiedsontwikkeling naar een hoger plan zal tillen.

Sportcampus

De ontwikkeling van het gebied tot een moderne sportcampus is één van de motoren voor de kwaliteitssprong op Zuid, waaraan het college op uiteenlopende manieren gestalte wil geven. Voor Rotterdam (Zuid) heeft het Stadionpark grote betekenis bij het stimuleren van een actieve leefstijl.

Gestart wordt met het vernieuwen en multifunctioneel maken van faciliteiten voor zowel voetbal als andere sporten, zoals cricket, korfbal en hockey. In de plannen is groei voorzien voor het amateurvoetbal. Ook worden in deze fase nieuwe sportvoorzieningen toegevoegd, namelijk een 8-baans atletiekbaan en een centrum voor indooratletiek (130 meter), vechtsport en dans. In deze eerste fase (2015-2020) is ook de start voorzien van de verbetering van Park de Twee Heuvels, dat gericht is op sporters die geen lid zijn van een vereniging. Het Top- en Breedtesportcluster is een gemeentelijke ontwikkeling, in samenwerking met de amateursportverenigingen, Feyenoord en Rotterdam Atletiek.

Voor deze eerste fase zijn de investeringskosten geraamd op maximaal 54 miljoen euro.

Het Top- en Breedtesportcluster zal andere partijen verleiden om te investeren in de volgende fase, het Sport- en Onderwijscluster (2020-2035). Daarin moeten onderwijsvoorzieningen, een dubbele sporthal, (studenten)huisvesting, commerciële sportvoorzieningen, op sport gerichte kantoren en horeca een plaats krijgen.

Het Nieuwe Stadion

Het college verwacht een stevige hefboomwerking van een nieuw stadion voor de aantrekkingskracht, attractiviteit en vitaliteit van het gehele gebied. Met de komst van een nieuw stadion worden extra werkplekken en stageplaatsen gecreëerd, kan Feyenoord zijn maatschappelijke projecten uitbreiden en zal de lokale en regionale economie een extra impuls krijgen. Het college kiest er dan ook voor om de komst van een nieuw stadion te ondersteunen. Wethouder Laan: “Dit betekent dat het college garant wil staan voor een deel van de lening die Feyenoord moet afsluiten voor de bouw. Hiervoor moet de gemeente de komende jaren ongeveer 15 miljoen euro reserveren. De gemeente ontvangt van Feyenoord een premie voor de garantstelling. Daarmee vinden we het financiële risico aanvaardbaar. Daarnaast wil het college 36 miljoen investeren in het aanpassen van de buitenruimte en de infrastructuur, wat noodzakelijk is voor de komst van een nieuw stadion.”

Vervolgproces

De geraamde budgetten voor de Sportcampus en de aanpassing van de infrastructuur en buitenruimte zijn opgenomen in de Lange Termijn InvesteringsPlanning. De gemeenteraad van Rotterdam stelt Lange Termijn InvesteringsPlanning dit najaar vast. Naar verwachting neemt de gemeenteraad voor de zomer een besluit over de garantstelling aan Feyenoord voor de komst van een nieuw stadion. Bij een positief besluit zal de garantstelling voor het stadion bij de Europese Commissie worden getoetst.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting