‘Ik ben onder de indruk van wat sportverenigingen willen betekenen voor zorg en welzijn. Ze zijn er niet alleen voor sport en plezier, maar ook voor leden en niet-leden met wie het minder goed gaat.’ Dat zegt projectleider Lyne Blanchette over de clubs waarmee ze recent kennismaakte binnen Sport in de Jeugdketen. Dit is een gemeentelijk programma dat samenwerking tussen sportverenigingen en zorg- en welzijnsprofessionals stimuleert.

Voorbeelden van dergelijke combinaties? Een gezinscoach van het wijkteam die ervoor zorgt dat een kind uit een multi-probleemgezin de sores thuis af en toe achter zich laat en naar een sportclub kan gaan. Of een verenigingsvrijwilliger die na een gesprek met de ouders van een verwaarloosd ogend jeugdlid op hun verzoek contact zoekt met professionals die de weg richting schuldhulpverlening kennen.

Sport in de Jeugdketen is een initiatief van de gemeente Rotterdam en valt onder de verantwoordelijkheid van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Jeugd van de gemeente. Het draait proef in Prins-Alexander. De deelnemers: vijf sportverenigingen en de omringende organisaties en professionals uit (jeugd)zorg en welzijn. Te denken valt aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkteams, jongerenwerkers en schoolmaatschappelijk werkers. In de komende jaren wordt de formule toegepast binnen heel de stad.

Professioneel en informeel
Projectleider Lyne Blanchette over de context van Sport in de Jeugdketen: ‘Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. De hulp wordt in de eigen wijk geboden, vanuit de wijkteams. Binnen het zogeheten Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel werken professionele en informele (jeugd)wijknetwerkpartners samen. Tot die laatste behoren bijvoorbeeld sportverenigingen.’

Hulp aan sportvereniging
Sport in de Jeugdketen volgt vier sporen, waaronder ‘een positief en veilig opvoed- en opgroeiklimaat bij de vereniging’. Blanchette: ‘Sporten is goed voor de ontwikkeling van kinderen, zowel in fysiek opzicht als voor hun brein, zelfvertrouwen en sociaal gedrag. Voorwaarde is wel dat er een veilig en positief sportklimaat is. Professionals uit het wijknetwerk kunnen de sportvereniging helpen dit te bereiken. Het tweede doel is dat jeugdprofessionals beter bekend raken met sportverenigingen en vrijwilligers, zodat ze een kind gemakkelijker kunnen laten kennismaken met een geschikte club.’

Belangrijke vindplaats
Over de derde ambitie zegt Blanchette: ‘Clubs zijn een belangrijke vindplaats van opvoed- en opgroeiproblemen. Het is zaak dat vrijwilligers die problemen kunnen signaleren en intern aankaarten bij een vertrouwenscontactpersoon. Die gaat dan in gesprek met de ouders en kan desgewenst de link leggen met professionele hulp.’

Sport in de Jeugdketen heeft ook als doel sport te gebruiken als middel in de jeugdhulp. Blanchette: ‘Een goed bestaand voorbeeld zijn de trainingen bij Unity99‘. Die helpen kinderen en jongeren weerbaarheid te ontwikkelen of hun agressie te reguleren.’

Beter leren kennen
Jarenlang waren sport enerzijds en zorg en welzijn aan de andere kant verschillende werelden. Blanchette: ‘Het is het verschil tussen werken binnen en buiten kantoortijden. Het is ook het verschil tussen, generaliserend gezegd, focussen op komend weekend en de blik op de wat langere termijn. Gelukkig is er een grote wil elkaar en elkaars context beter te leren kennen. De partners zijn van bijzonder goede wil om tot succesvolle combinaties te komen in de komende jaren.’

Inspirerende voorbeelden van een-tweetjes tussen sportverenigingen en zorg of welzijn? Lees het Sportplusmagazine van Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën