DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: DCMR) heeft sportverenigingen per brief op de hoogte gebracht van intensiever controleren op de naleving van geluidsvoorschriften. DCMR geeft aan de laatste jaren tegen het einde van het seizoen telkens een piek te zien in het aantal klachten over geluidoverlast veroorzaakt door muziek bij sportverenigingen. Dit is voor de DCMR dan ook aanleiding om de komende periode intensiever te controleren op de naleving van de geluidvoorschriften bij sportaccommodaties. In de brief informeert DCMR de verenigingen onder andere hoe zij klachten kunnen voorkomen:

Wat zijn de regels?

Een sportvereniging moet voldoen aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. De belangrijkste voorschriften zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief. Een aantal keer per jaar is het mogelijk om tijdens een feest vrijstelling te krijgen van de geluidnormen. U moet hiervoor een zogenaamde ‘melding incidentele festiviteit’ indienen bij uw gemeente. Wanneer het feest ook buiten plaatsvindt, heeft u ook een evenementenvergunning van de gemeente nodig.Iedere gemeente heeft voor het melden van incidentele festiviteiten en het aanvragen van een evenementenvergunning eigen procedures. Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met uw gemeente.

Wat doet de DCMR?

(…) Deze controles bestaan uit het uitvoeren van geluidmetingen op de gevel van nabijgelegen woningen. U wordt hier vooraf niet over geïnformeerd. Wanneer de geluidnormen worden overschreden, kan de DCMR de gemeente adviseren bestuursrechtelijke maatregelen te nemen, wat in de meeste gevallen zal neerkomen op het opleggen van een last onder dwangsom. Daarnaast wordt een strafrechtelijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de hoogte van de overschrijding en ligt tussen €1.500,- en €4.000,-.

Wat kunt u zelf doen?

Om geluidoverlast voor de buren tijdens feesten te beperken, raad ik u aan tijdens de festiviteit ramen en deuren gesloten te houden. Omdat met name het basgeluid in muziek overlast veroorzaakt, kunt u de geluidapparatuur zodanig instellen, dat de muziek in ieder geval geen voelbare lage tonen (frequenties beneden 40 Hz) bevat. Daarnaast adviseer ik u omwonenden ongeveer een week voorafgaand aan de festiviteit schriftelijk te informeren. Door in deze brief informatie te vermelden zoals de reden van de festiviteiten, het tijdstip waarop deze zullen aanvangen en eindigen en een telefoonnummer waarop aanvullende informatie te verkrijgen, kan veel ergernis worden voorkomen. Op de website van de DCMR (www.dcmr.nl; zoekterm: sport) kun u terecht voor nadere informatie.

De volledige brief van DCMR over intensievere controles is hier terug te lezen. Hier vindt u meer informatie over het type evenementen dat de gemeente Rotterdam onderscheidt en wat dit betekent voor (het aanvragen van) vergunningen. Op deze pagina vindt u onder andere het kennisgevingsformulier en het aanvraagformulier voor vergunningen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie