Sportverenigingen kunnen bij de gemeente Rotterdam een subsidieaanvraag tot maximaal 35.000 euro indienen om hun accommodatie, zoals eigen kleedkamers of clubgebouwen, beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dat is mogelijk tot 1 september 2016. Met deze middelen kan een club bijvoorbeeld bredere of automatische deuren aanschaffen of de banken in de kleedkamers aanpassen voor mensen in een rolstoel.

Zoveel mogelijk Rotterdammers moeten kunnen sporten en bewegen. Ook Rotterdammers met een beperking. ‘Maar we ze zien nog altijd dat de sportdeelname van deze doelgroep lager is dan die van mensen zonder beperking’, vertelt Adrie Jongenelen, beleidsadviseur Sport van de gemeente. ‘Soms heeft dat te maken met de accommodatie: die is niet toegankelijk genoeg of er ontbreken essentiële faciliteiten. Om dat te veranderen, heeft de gemeente de subsidieregeling Toegankelijkheid sportaccommodatie van breedtesportverenigingen mogelijk gemaakt.’ In dit document kun je ook vinden waaraan de aanvraag en de aanpassingen precies moeten voldoen. Benieuwd naar de technische eisen? Die download je hier.

Plan, planning en offerte
De subsidie is alleen bedoeld voor verenigingen met een eigen accommodatie. De club dient een plan, planning en offerte in bij de gemeente. Na een zwaarwegend advies van een expert van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) beoordeelt de gemeente of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.

Lagere kleedhaakjes
Jongenelen: ‘Deuren van een sportaccommodatie vormen nogal eens een probleem voor rolstoelgebruikers, mensen op krukken of personen die slecht ter been zijn. De subsidie kan dan bredere of automatisch opengaande deuren mogelijk maken. Een andere mogelijke verbetering is verbreding van de banken om de kleedkamers geschikt te maken. Verder is er vaak behoefte aan lager hangende kleedhaakjes.’

Helling aanpassen
Verenigingen kunnen met de subsidie ook invalidentoiletten laten maken en tegelpaden aanleggen die breed genoeg zijn voor rolstoelers. ‘En kijk ook naar je nooduitgangen’, zegt Jongenelen. ‘Kunnen mensen met een beperking daar wel gebruik van maken in geval van een ontruiming? De helling kan zodanig worden aangepast, dat ze voor mensen met een beperking geen probleem meer oplevert.’

Overzichtelijke paden
Het is belangrijk dat verenigingen zich bij eventuele aanpassingen van de accommodatie niet alleen laten leiden door mensen met een ernstige beperking, adviseert Jongenelen. ‘Steeds meer clubs ontwikkelen beweegaanbod voor senioren. Daartussen kunnen zich mensen bevinden die bijvoorbeeld niet meer zo goed zien of slecht ter been zijn. Verenigingen kunnen daar op in spelen met bijvoorbeeld overzichtelijke paden. Besef dat één op de acht Nederlanders een matige of ernstige lichamelijke beperking heeft.’

Hier lees je over de vernieuwde Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. Die gelden sinds 2014 voor nieuwe gemeentelijke binnensportaccommodaties. Een aantal bestaande sporthallen en zwembaden wordt aangepast volgens deze richtlijnen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten