Wie als vereniging energiebesparende maatregelen wil nemen, kan kosteloos de hulp inschakelen van stichting Scoren met Energie. Penny Nugteren ,directeur Scoren met Energie: “Omdat verenigingsbestuurders vaak geen tijd hebben of niet weten welke route te bewandelen als ze zonnepanelen of andere energiebesparende middelen willen installeren, bieden wij op alle mogelijke manieren ondersteuning. Van het uitvoeren van een energiescan en het aanvragen van offertes tot het indienen van de subsidie-aanvraag.”

Investeren in energiebesparende maatregelen helpt niet alleen de vereniging vooruit, het draagt ook bij aan de klimaatdoelstellingen van Rotterdam. We bespreken drie subsidieregelingen het nog interessanter maken om juist nu te investeren in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen.

1.Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) – landelijk
Alle sportverenigingen die zijn aangesloten bij een sportbond van NOC*NSF kunnen aanspraak maken op de EDS-subsidieregeling. De subsidie bedraagt 30% voor verenigingen en 15% voor sportstichtingen en geldt voor een specifieke set aan energiebesparende maatregelen. Nugteren: “De belangrijkste maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn; zonnepanelen, LED-verlichting, HR++-glas, zonneboilers en isolatiemaatregelen. Om te kijken welke maatregelen het beste zijn voor de vereniging, voeren wij een energiescan uit. Dat hebben we inmiddels bij zo’n 50 verenigingen gedaan. Aangezien de EDS-subsidie op 1 januari 2018 om 09.00 uur moet worden aangevraagd, dienen verenigingen ervoor te zorgen dat het subsidiedossier ruim voor die tijd compleet is. Dit betekent onder meer dat er een besluit moet zijn genomen in het bestuur over de te nemen maatregelen en dat er een offerte met een leverancier moet zijn getekend. Soms moet ook de ALV zijn geïnformeerd. Het maximum subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd is vastgesteld op € 125.000,- per aanvrager. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat er alleen subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van duurzame materialen, dus niet voor de installatie ervan. Hiervoor kunnen verenigingen aanspraak doen op de SME-subsidie voor arbeid, een regeling vanuit de gemeente.” (zie punt 2)

Tussen de aanvraag en de eventuele toekenning zit doorgaans 12 weken. “Verenigingen die vóór 1 januari 2018 hun subsidiedossier compleet willen maken, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen.”

Kijk hier voor meer informatie over de EDS-subsidie.

2.Subsidie energiebesparende maatregelen sportaccommodaties
Clubs die overgaan tot energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, kunnen tot 100% van de kosten van arbeid terugkrijgen van de gemeente Rotterdam (tot een maximum van € 50.000,- per vereniging). Deze subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd, maar dient wel 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt bij het gemeentelijk subsidieloket binnen te zijn. Ook voor de aanvraag van deze subsidie kunnen verenigingen gebruikmaken van de ervaring en service van Scoren met Energie. Meer informatie over deze gemeentelijke subsidie is hier te vinden.

3.SDE+ subsidie voor energieopwekking door zonnepanelen – landelijk
Sportverenigingen met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3×80 Ampère komen in aanmerking voor de landelijke SDE+ subsidieregeling. “Het is in Nederland zo geregeld dat energieleveranciers voor gebruikers met een elektriciteitsaansluiting van groter dan 3×80 Ampère niet verplicht zijn een minimale vergoeding te betalen voor opgewekte elektriciteit die wordt terug geleverd aan het net. Dit betekent dat het voor sportverenigingen met veldverlichting meestal niet voordelig is om zonnepanelen aan te schaffen. Om organisaties toch te stimuleren om zonnepanelen te nemen, heeft de overheid de SDE+ regeling in het leven geroepen waardoor ongeveer € 0,10 subsidie per kWh wordt gesubsidieerd. In het voorjaar van 2018 start waarschijnlijk weer een nieuwe aanvraagronde.”

Kijk hier voor meer informatie over de SDE + subsidie.

Neem contact op!
Meer weten over uw mogelijkheden als vereniging met betrekking tot energiebesparing en eventuele subsidieaanvragen? Neem dan contact op met Liana Landman van Rotterdam Sportsupport via l.landman@rotterdamsportsupport.nl of bel 010-2429315. Aanvullende informatie vindt u op onze website.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen