Lokaal sport- en beweegaanbod op maat stimuleren. Dat is het doel van Sportimpuls, een subsidie die onderdeel is van het programma Sport en Bewegen in de Buurt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op donderdag 29 november kunnen sportaanbieders hier zien wat de criteria zijn voor de tweede aanvraagronde.

Tijdens de eerste ronde, eerder dit jaar, zijn voorstellen gehonoreerd van onder meer SV Atomium ’61 en Rotterdam Basketbal uit de Maasstad. Deze Sportplusverenigingen werden rondom en tijdens de aanvraagprocedure ondersteund door Rotterdam Sportsupport. Tijdens de tweede ronde kunnen Sportplusverenigingen voor begeleiding weer een beroep doen op Rotterdam Sportsupport én op deskundige Sportimpuls-adviseurs van NOC*NSF.

Namens Rotterdam Basketbal vertelt voorzitter Paul de Vos: ‘Als Sportplusvereniging hebben wij bijvoorbeeld de ambitie meer kinderen, jongeren en mensen met een beperking aan het basketballen te krijgen. Daarom waren we blij dat we groen licht kregen voor maar liefst twee aanvragen bij Sportimpuls. Er is nu geld voor twee fte die onze plannen gaan uitvoeren. In de deelgemeente Alexander willen we medio 2013 vijf basisschoolteams hebben opgezet en een jaar later nog eens vijf erbij. De leerlingen trainen en spelen op school. Verder hebben we al een team opgericht voor sporters met een geestelijke beperking. Dat was ook een onderdeel van de aanvraag. De spelers trainen wekelijks. We gaan in Alexander ook basketbalaanbod creëren voor jongeren met gedragsproblemen.’

De Vos vervolgt: ‘Het is ook de bedoeling nog dit jaar in samenwerking met woningcorporatie Havensteder een basketbalcentrum te realiseren in de deelgemeente Crooswijk. Dagelijks kan iedereen daar sporten onder deskundige begeleiding.’

Wat Rotterdam Sportsupport voor Sportplusverenigingen kan betekenen rondom een Sportimpuls-aanvraag? Beleidsmedewerker Bryan Bastiaanse: ‘We denken mee over de ambities van de club, begeleiden bij het opstellen van de aanvraag en ondersteunen bij het leggen van contacten om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zo kan het wenselijk zijn de handen ineen te slaan met een welzijnsorganisatie of school om de Sportplusdoelen van een vereniging te bereiken.’

Sportplusverenigingen kunnen hun aanvraag indienen tussen 29 november en 5 maart. Zo is er voldoende tijd om met diverse partijen een samenwerking op te zetten en samen met Rotterdam Sportsupport een concreet en haalbaar plan uit te werken om een gehonoreerde Sportimpuls-aanvraag te verwezenlijken. Geïnteresseerd? Sportplusverenigingen kunnen contact zoeken met hun eigen Sportplusadviseur bij Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting