De tweede ronde van de Sportimpuls is van start gegaan op 29 november. Clubs kunnen tot 5 maart een aanvraag indienen. De regeling biedt verenigingen de mogelijkheid lokaal nieuw sport- en beweegaanbod op te zetten. Let op: de criteria zijn aangescherpt ten opzichte van de eerste aanvraagronde. Klik hier voor algemene informatie, het indienen van een aanvraag en de nieuwe criteria. De Sportimpuls valt onder het programma Sport en Bewegen in de Buurt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Evenals bij de eerste ronde organiseert Rotterdam Sportsupport samen met Sportimpulsadviseurs, aangesteld vanuit sportkoepel NOC*NSF, bijeenkomsten om uw aanvraag uitgebreid door te lichten. Vertegenwoordigers van verenigingen zijn van harte welkom op woensdagavond 30 januari in het districtskantoor West II van de KNVB aan de Leningradplaats 13-15 in Rotterdam-Alexander en op dinsdagavond 12 februari in het kantoor van Rotterdam Sportsupport in de Grand Stand aan de Olympiaweg 10, op honderd meter van Stadion Feijenoord. Tijdens de bijeenkomsten worden aanvragen één-op-één bekeken. Na inschrijving, via Rotterdam Sportsupport, wordt dan ook een tijd afgesproken om uw aanvraag te bespreken.

Rotterdam Basketbal is één van de clubs die hun voordeel deden tijdens de eerste subsidieronde. De vereniging kreeg groen licht voor twee subsidieaanvragen om meer kinderen, jongeren en mensen met een beperking aan het basketballen te krijgen.

Voorzitter Paul de Vos: ‘In de deelgemeente Alexander willen we medio 2013 vijf basisschoolteams hebben opgezet en een jaar later nog eens vijf erbij. De leerlingen trainen en spelen op school. Verder hebben we al een team opgericht voor sporters met een geestelijke beperking. Zij trainen wekelijks. We gaan in Alexander ook basketbalaanbod creëren voor jongeren met gedragsproblemen. En verder is het de bedoeling in samenwerking met woningcorporatie Havensteder een basketbalcentrum te realiseren in de deelgemeente Crooswijk. Dagelijks kan iedereen daar sporten onder deskundige begeleiding.’

Heeft uw vereniging ideeën voor een initiatief en wilt u zich oriënteren? Dan kunt u zich wenden tot Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls voor advies over de mogelijkheden van de regeling. Bel met een Sportimpulsadviseur via 010 286 21 11 of e-mail naar sportimpulswest2@nocnsf.nl. Voor eventuele andere vragen – bijvoorbeeld over het vinden van samenwerkingspartners en het meekijken naar uw ambities – zoekt u contact met Rotterdam Sportsupport via uw vaste contactpersoon of Bryan Bastiaanse (010 242 9315 en b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl).

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten