Goed nieuws voor sportverenigingen die energiebesparende maatregelen willen nemen: het budget van de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportverenigingen’ (EDS) is met € 2 miljoen verhoogd. Dat betekent dat het nog steeds mogelijk is om deze subsidie aan te vragen. Ook binnen de gemeentelijke subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen sportaccommodaties’ is er nog ruimte voor subsidieaanvragen.

De subsidie EDS kan jaarlijks vanaf begin januari aangevraagd worden. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Voorgaande jaren was het subsidieplafond telkens binnen afzienbare tijd bereikt. Dit jaar is het budget van € 6 miljoen in februari verhoogd tot € 8 miljoen. Door deze verhoging is het nog steeds mogelijk om de subsidie EDS aan te vragen. Op deze website vind je meer informatie over de subsidieregeling. Je kunt hier tevens in de gaten houden of het subsidieplafond van de regeling al is bereikt.

De gemeentelijke subsidie ‘Energiebesparende maatregelen sportaccommodaties’ is een aanvulling op de landelijke subsidieregeling EDS: daar waar de subsidie EDS een deel van de aanschafkosten (dus het materiaal) vergoed, subsidieert de gemeentelijke subsidie 100% van de installatiekosten. Door beide subsidies te combineren hoeven sportverenigingen zelf minder te investeren in energiebesparende maatregelen.

Wil uw vereniging ook aan de slag met energiebesparende maatregelen? Rotterdam Sportsupport en haar partners kunnen uw verenging begeleiden bij dit proces: van het kiezen van de meest interessante maatregelen tot aan het aanvragen van de subsidies. Neem hiervoor contact op met Liana Landman: l.landman@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio