Het eerste jaar van Rotterdam Sport op Maat is succesvol verlopen. Meer verenigingen hebben nu aangepast sportaanbod in huis en meer mensen met een beperking bewegen. De voortvarende aanpak spreekt ook tot de verbeelding buiten de Maasstad: de gemeente Utrecht gaat vanaf donderdag 24 januari dezelfde werkwijze toepassen en sportkoepel NOC*NSF draagt bij aan de verdere uitrol van het concept in ons land.

Meer personen met een beperking die sporten. Een zinnetje van slechts zeven woorden, maar in de praktijk blijkt dat doel vaak niet zo gemakkelijk te realiseren. Zo hebben onderzoeken duidelijk gemaakt dat de sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft ten opzichte van mensen zonder handicap.

Dit was de stand van zaken toen Rotterdam Sport op Maat aftrapte in oktober vorig jaar. Ruim een jaar nadien kan worden gesteld dat er wel degelijk successen zijn te boeken. In 2011 en 2012 zijn er in Rotterdam maar liefst 25 clubs bijgekomen met nieuw aanbod voor mensen met een beperking. Veel meer personen klopten ook aan met een hulpvraag voor sport: van 187 in 2011 tot 200 in alleen al de eerste acht maanden van 2012. Bijzonder was eveneens het Paralympisch Weekend Rotterdam ‘Sport op Maat voor iedereen’ op 8 en 9 september. Mensen met een beperking konden laagdrempelig kennismaken met de mogelijkheden die sport biedt. Ruim 25 activiteiten stonden op het programma, verdeeld over dertien locaties. Ongeveer 200 mensen deden mee.

De filosofie van Rotterdam Sport op Maat is de sportvraag van en het sportaanbod voor mensen met een beperking in balans te brengen. Meinou Steemers, projectleider Rotterdam Sport op Maat: ‘We merken dat de onbekendheid met de mogelijkheden die sport biedt, een belangrijke drempel is die mensen ervaren om te gaan sporten. Helaas worden mensen met

een beperking nog lang niet altijd gewezen op deze mogelijkheden door hun directe omgeving, zoals een zorginstelling, de arts in het ziekenhuis, de huisarts en ouders. Daarom is Rotterdam Sport op Maat een mix van sport- en zorgorganisaties en van lokale en landelijke partijen. Op deze manier kunnen we optimaal aanhaken op allerlei trends.’

Zeven partijen werken samen door vanuit hun eigen kracht bij te dragen aan de doelstellingen

van Rotterdam Sport op Maat. De partners van de netwerkorganisatie zijn MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatiecentrum, Pameijer, Rotterdam Topsport, Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en coördinator Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging