Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief Bewegen naar Beter.

Eén jaar na de opstart van Bewegen naar Beter ontmoetten betrokkenen en geïnteresseerden elkaar op 4 juli bij Rotterdam Atletiek om terug te blikken en te sparren over de toekomstplannen.

De toenemende vergrijzing en ongezonde leefstijl zorgen voor een toename in het aantal chronisch zieken. Naar schatting hebben in 2030 ruim 80.000 Rotterdammers met hart- en vaatziekten of diabetes. Deze ontwikkeling gaf de aanzet om te starten met Bewegen naar Beter.

Kenniscentrum Zorginnovatie
Kenniscentrum Zorginnovatie heeft de ervaringen van cliënten en zorgprofessionals tijdens het eerste jaar in kaart gebracht en presenteerde die tijdens de avond. Klik hier om meer te lezen over het evaluatieonderzoek. Komende tijd gaan groepen studenten de ‘succes- en faalverhalen’ onder de loep nemen om Bewegen naar Beter nog verder te ontwikkelen. De belangrijkste vragen hierbij zijn: “Waarom lukt het de één wel en de ander niet om te blijven bewegen? Halen cliënten hun doelen? Hoe kunnen we het op de lange termijn nog beter doen?”.

Sportconsulent Niels Visser van MEE Rotterdam Rijnmond neemt de aanwezigen mee in zijn ervaringen: “Cliënten blijven zeker langer sporten. Ze hebben even wat hulp of een duwtje in de goede richting nodig. Dan zijn ze niet alleen en voelen ze zich gewaardeerd.”

Tessa Verstelle, fysiotherapeute bij FysioHolland: “We breiden steeds verder uit. We hebben nu zestig cliënten gezien, tachtig procent daarvan beweegt nog steeds. Een mooi resultaat! We zijn klein begonnen in Rotterdam Noord, maar inmiddels is Zorg1 erbij gekomen en heeft de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan. Samenwerking is in dit project heel belangrijk. We moeten het met elkaar doen. We willen het programma in Rotterdam nog sterker neerzetten en uitbreiden met e-health zoals online coaching en de afsprakenapp met online huiswerkoefeningen.”

Zorg1: zorginnovatiebureau
Zorg1 is een zorginnovatiebureau en is binnen Bewegen naar Beter de regisseur en facilitator als het gaat om productafspraken met de zorgverzekeraar. Het huidige vergoedingenmodel is gericht op de vergoeding per zitting. Het doel van Zorg1 is om vanuit Bewegen naar Beter Rotterdam een fundament neer te zetten waarbij productafspraken gemaakt kunnen worden met zorgverzekeraars. Het aanpassen van het huidige vergoedingenmodel is een basis voor betere zorg.

Brainstorm
Na alle resultaten met elkaar gedeeld te hebben, werd er met de nieuwe informatie een ‘brainstorm absurd’ gehouden in kleine groepen. Doel hiervan was om ‘out of the box’ antwoord te geven op bijvoorbeeld de vraag: ‘hoe kunnen we de samenleving extra motiveren tot sporten?’. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Miranda Monster

Miranda Monster

verenigingsconsulent Accommodatie