Zijn bij jouw vereniging kinderen lid via het Jeugdsportfonds Rotterdam? Herinner hun intermediair eraan dat jaarlijks een herhaalaanvraag moet worden ingediend. In de zomer lopen veel aanvragen af. De intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing. Denk aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts. De intermediair zorgt ervoor dat het kind kan blijven sporten bij jouw club.

Een minder draagkrachtige situatie thuis hoeft voor Rotterdamse jongens en meisjes geen belemmering te zijn voor het lidmaatschap van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds Rotterdam kan voorzien in hun contributie. Het is opgezet voor kinderen van vier tot en met zeventien jaar uit een gezin met maximaal 120% van het minimuminkomen. Bij een éénoudergezin is dat 1375 euro en bij een gezin met twee ouders 1550 euro. Intermediairs dienen de aanvraag in op www.allekinderendoenmee.nl. Dat is mogelijk gedurende het hele jaar.

Aandacht in de zomer
Een goedgekeurde aanvraag geldt voor een jaar. Twee maanden voor de beëindiging van de lopende aanvraag krijgt de intermediair bericht dat een nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Daarna kan het kind weer een jaar kosteloos sporten. Extra aandacht hiervoor in de zomer is belangrijk, want veel aanvragen lopen af aan het eind van het seizoen. Bij veel sporten begint het nieuwe seizoen in augustus.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent