Hoe krijgt een amateurvereniging de expertise in huis om sporters met een beperking goed van dienst te zijn? Voor veel clubs blijkt die vraag niet gemakkelijk te beantwoorden. Rotterdam Sport op Maat heeft zicht op de trainerscursussen en -opleidingen in ons land en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Het mooie van een netwerkorganisatie als Rotterdam Sport op Maat is dat ze antennes heeft op uiteenlopende terreinen. Zo kan een zorg- of welzijnsinstelling vernemen dat haar cliënten graag een bepaalde sport willen bedrijven. En zo kan Rotterdam Sportsupport van kaderleden bij verenigingen horen dat de club graag sporters met een beperking wil bedienen, maar niet weet hoe deze doelgroep te trainen. Een recent voorbeeld maakt duidelijk hoe op basis van informatie uit verschillende bronnen stappen kunnen worden gezet.

Projectmedewerker Ruud Gommans van Rotterdam Sportsupport: ‘MEE Rotterdam Rijnmond heeft cliënten met een meervoudige handicap. Voor hen is boccia een zeer geschikte optie. Het is een werpsport die ook kan worden beoefend door mensen met een zware handicap of meervoudige handicap. MEE Rotterdam Rijnmond constateerde dat deze sport nog niet werd aangeboden in Rotterdam. Daarop heeft Rotterdam Sportsupport de interesse gepeild bij sportverenigingen. Een aantal wilde graag boccia opzetten, maar had geen ervaring en expertise om leden de trainen in deze sport. Wij wisten dat Gehandicaptensport Nederland een opleiding voor boccia-trainers heeft ontwikkeld. Sinds 19 november wordt die nu gevolgd door achttien vrijwilligers, zodat straks wel boccia kan worden gespeeld in Rotterdam.’

Op zaterdag 8 december volgen andere vrijwilligers in Rotterdam de workshop ‘Autisme in de sport’ van de Nederlandse Baseball en Softball Bond. Rotterdam Sportsupport treft thans de voorbereidingen om clubs te koppelen aan een KNVB-cursus die trainers klaarstoomt voor het werken met lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Voor meer informatie over het opleiden van trainers voor aangepast sportaanbod, neem contact op met Ruud Gommans.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie