Al 95 sportverenigingen en andere aanbieders van sport en beweging in Rotterdam bedienen mensen met een beperking. Dat is mede te danken aan de vier jaar geleden opgerichte netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat. Die heeft twee hoofddoelen. Eén: personen met een beperking op het spoor brengen van een geschikte sportaanbieder. Twee: verenigingen ondersteunen die aangepast sporten willen ontwikkelen.

Op 14 oktober 2011 klonk het startschot van Rotterdam Sport op Maat. Ruim vier jaar later zijn de deelnemende partners nog even ambitieus als destijds en hebben ze de blik op nieuwe doelen gericht, maar kijken ze ook even tevreden terug. Neem bijvoorbeeld MEE Rotterdam-Rijnmond.

Jacqueline van der Linde is sportconsulent bij deze organisatie. Zij zegt: ‘In vier jaar Rotterdam Sport op Maat heeft MEE Rotterdam-Rijnmond samen met de partners een paar duizend mensen met een beperking aan het sporten gekregen. Mensen die nu het plezier van sport elke week zelf ervaren. Die lekker bezig zijn, samen met anderen en daardoor de problemen van alledag even vergeten. We merken ook dat ouders hun kind zien opbloeien. Hun zoon of dochter blijkt meer te kunnen ze dachten, dáár doen we het al vier jaar voor.’

Zinvolle verbinding
Enthousiasme klinkt ook bij Pameijer, de organisatie die mensen ondersteunt bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Pameijer is ingenomen met de zinvolle verbinding tussen sport en al haar doelgroepen.

‘Voor veel cliënten hebben wij wat kunnen betekenen als het gaat om sport als middel of sport als doel’, zegt Chris van der Putten, coördinator Sport en Bewegen en projectleider Leefstijl en Vitaliteit. ‘Deze visie kan bijdragen aan herstel, inclusie (insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen, red.) en persoonlijke ontwikkeling.’

Wat Sport op Maat Pameijer heeft opgeleverd? ‘Een breder netwerk, dat betrokken is bij regionale en landelijke ontwikkelingen’, aldus Van der Putten. ‘Maar ook een verdere samenwerking met Rotterdam Sportsupport. De partners versterken elkaar. We luisteren naar elkaar en stellen gezamenlijke doelen. Pameijer wordt daardoor nog vitaler en meer toekomstbestendig.’

Praktijkgericht
Bij Rijndam Revalidatie heerst ook tevredenheid over de eerste vier jaar van Rotterdam Sport op Maat. ‘Het heeft ons bijvoorbeeld een zeer goede samenwerking met MEE Rotterdam Rijnmond opgeleverd’, zo valt te beluisteren. ‘We weten elkaar goed te vinden voor het geven van sportadvies aan mensen met een lichamelijke beperking. De samenwerking is praktijkgericht, we betekenen werkelijk iets voor onze doelgroepen.’

Sportkoepel NOC*NSF maakt sinds de aftrap deel uit van Rotterdam Sport op Maat. Programmamanager Gehandicaptensport Rita van Driel: ‘In vier jaar tijd is een enorme stap gemaakt met de zichtbaarheid van gehandicaptensport in Rotterdam. Gevoelsmatig weten heel veel mensen méér de weg te vinden naar Rotterdam Sport op Maat. Dat is iets om trots op te zijn.’

Eén gezamenlijk doel
Directeur Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport neemt ook het woord ‘trots’ in de mond. ‘Het is goed dat diverse partijen, actief op het vlak van dienstverlening voor mensen met een beperking, achter één gezamenlijk doel zijn gaan staan en zich daar allemaal evenveel eigenaar van voelen en trots op zijn.’

Trots is ook Chris van der Putten van Pameijer: ‘Ik ben zo trots op alle mooie individuele verhalen van cliënten die ons bereiken.’ Verenigingsadviseur Trudy van Bregt van Rotterdam Sport op Maat: ‘En ik ben enorm trots op het vergrote sportaanbod in de afgelopen jaren. De diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden in de stad is inmiddels indrukwekkend.’

Drempels verlaagd
Hoe vat Lonneke Schijvens de resultaten in de afgelopen vier jaar samen? De programmacoördinator van Onbeperkt Sportief: ‘Drempels zijn verlaagd of zelfs weggenomen. Dat geldt zowel voor de mensen met een beperking, die steeds makkelijker de weg kunnen vinden naar een geschikte sport, als voor de partijen die dit mogelijk kunnen maken. De partners binnen Rotterdam Sport op Maat weten elkaar nu sneller te vinden.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sonny Noordermeer

Sonny Noordermeer

projectleider Schoolsportvereniging