Een veilig sportklimaat is van groot belang. Zeker voor een kwetsbare groep als mensen met een beperking. Werk jij als vrijwilliger met hen bij een sportvereniging? Wil je meer weten over hoe je een veilig sportklimaat creëert voor deze doelgroep? Kom op maandagavond 23 november naar de praktische kennis- en netwerksessie ‘Sport voor mensen met een beperking’. Doe je voordeel met nuttige tips!

Een omgeving waarin mensen zich op hun gemak voelen, op een sociale manier met elkaar omgaan, hun talenten kunnen ontplooien en fouten mogen maken. Dát is de definitie van een veilig en positief sportklimaat. Iedereen heeft baat bij zo’n omgeving, ook mensen met een beperking. In hun geval is er vaak zelfs extra aandacht voor nodig en kan het wat méér vergen om tot de gewenste veiligheid te komen.

Grenzen aangeven
Lucia van der Laarse is combinatiefunctionaris Rotterdam Sport op Maat. Zij zegt: ‘Je kunt je voorstellen dat veel mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld gemakkelijker te beïnvloeden zijn of moeilijker grenzen kunnen aangeven. Dat mag niet ten koste gaan van hun veiligheid.’

Een ander aspect is dat de emotionele en fysieke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking niet synchroon loopt. Vaak hebben ze het lichaam, de hormonen en de kracht van een volwassene, maar de emotionele beleving van een jonger persoon. Hoe gaat een vrijwilliger hiermee om tijdens een training of wedstrijd?

De kennis- en netwerksessie is ook interessant voor verenigingen die sport (willen) organiseren voor sporters met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking en voor clubs die zich richten op sporters met gedragsproblemen.

Praktische informatie
Van der Laarse: ‘De kennis- en netwerksessie is bedoeld voor vrijwilligers die sport aanbieden aan mensen met een beperking. Zij krijgen praktische informatie en tips van pedagogisch adviseurs, verenigingsadviseurs van Rotterdam Sportsupport en van elkaar. We beginnen met een algemeen deel: wat is een veilig sportklimaat en waarom is het belangrijk?’

Daarna zijn er twee deelsessies. Van der Laarse: ‘De eerste gaat nog dieper in op een veilig sportklimaat voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn kenmerken van een verstandelijke beperking en wat dit betekent voor het gedrag? En hoe kun je het best omgaan met het gedrag?’

Mogelijkheden voor ondersteuning
De tweede deelsessie draait om de ondersteuning die verenigingen van Rotterdam Sportsupport kunnen krijgen. Dit reikt veel verder dan het thema van de avond. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij ledenwerving.

Van der Laarse: ‘Sportverenigingen hebben via deze netwerkbijeenkomst de kans elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring uit te wisselen die specifiek is gericht op het organiseren van sport voor mensen met een beperking. Je kunt ook vragen stellen aan de verenigingsadviseur van Rotterdam Sportsupport.’

Aanmelden
Je meldt je hier aan voor de praktische kennis- en netwerksessie ‘Sport voor mensen met een beperking’. Je ontvangt vervolgens een bevestiging en meer informatie over bijvoorbeeld de locatie. De bijeenkomst op 23 november begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de inloop.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Irene Pekaar

Irene Pekaar

contentspecialist / coördinator evenementen