Rotterdam Sportsupport creëert met het Sportplusprogramma mogelijkheden om verenigingen te verbinden aan maatschappelijke thema’s, zoals opleiding, werk en veiligheid. Uit een onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat er in het afgelopen jaar een fundament is gelegd voor nog meer succes.

Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen die sporten onder toeziend oog van vrijwilligers van een voetbalclub. Personen met behoefte aan psychologische en pedagogische hulp en begeleiding die aan de slag kunnen gaan bij zes maatschappelijk betrokken sportverenigingen. Het zijn twee voorbeelden van samenwerkingsverbanden die tot stand kwamen via Sportplus. De eerste combinatie wordt gemaakt tussen XerxesDZB en Stichting Pameijer, de tweede tussen Sportzone Charlois en Avant sanare.

Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat dergelijke initiatieven weliswaar nog kleinschalig zijn, maar óók succesvol en dus een inspiratiebron voor de betrokken partners en andere verenigingen en partijen. Belangrijke onderzoeksbevinding: dankzij Sportplus werken Rotterdamse sportverenigingen steeds beter samen met partijen uit andere maatschappelijke sectoren. Professionele maatschappelijke partijen daar weten de sport steeds beter te vinden. Het programma leidt tot goede en versnelde verankering van maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen. Vanuit hun specifieke kracht en ambitie vergroten de clubs de zelfredzaamheid van Rotterdammers en leveren ze een veelbelovende bijdrage aan stedelijke doelstellingen. Bovendien maken de Sportplusactiviteiten de deelnemende clubs sterker, hun bestaansrecht krijgt impulsen.

Ruim een jaar geleden begon het Sportplusprogramma ‘Dertig clubs helpen Rotterdam vooruit’. Het maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Sport van de gemeente Rotterdam. Rotterdam Sportsupport, de uitvoerende organisatie, helpt al ongeveer twintig verenigingen hun Sportplusambities te verwezenlijken door bijvoorbeeld verbindingen te creëren met maatschappelijke partners in de zorg-, welzijn of re-integratiesector. Zo moet Rotterdam sterker worden binnen de thema’s gezondheid, opleiding, werk, veiligheid en sportparticipatie.

Voor Rotterdam Sportsupport vormen de onderzoeksresultaten aanleiding de goede initiatieven uit te bouwen en nog meer de lokale samenwerking te zoeken. Dat moet gebeuren op een verantwoorde manier, dus met oog voor de vrijwilligerscapaciteit bij de verenigingen en met aandacht voor afstemming tussen het werk van clubs en professionele partijen.

Ziet u voor uw organisatie kansen in samenwerking met Sportplusverenigingen en/of Rotterdam Sportsupport? Zoek dan contact met Rotterdam Sportsupport via 010 242 9315 of info@rotterdamsportsupport.nl. Wij kunnen u vervolgens in contact brengen met verenigingen in uw omgeving.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander