Een club kan nóg zo veel maatschappelijke activiteiten opzetten, ze hebben weinig kans van slagen als er geen sportief en veilig klimaat heerst. Rotterdam Sportsupport stimuleert verenigingen dan ook hieraan te werken. De Rotterdamse cricket & voetbalvereeniging V.O.C. is een prachtvoorbeeld van een club die beseft dat fair play en een prettige sociale omgang onontbeerlijk zijn wanneer een serieuze maatschappelijke rol wordt beoogd.

Ruim vijftig jeugdteams, bijna 700 jeugdleden en plusminus 150 vrijwilligers die zich met hen bezighouden. Dat zijn voorbeelden van getallen die gelden bij Sportplusvereniging V.O.C. De jeugdafdeling ging aan de slag met het project Positief Coachen van de gelijknamige stichting. V.O.C. ambieert omstandigheden waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onsportiviteit en gebrek aan normen en waarden geen aanleiding kunnen vormen het lidmaatschap op te zeggen.

Hein Kernkamp is coördinator van de D-pupillen en teammanager van de D7. Hij zegt: ‘Alle D-, E- en F-vrijwilligers en veel ouders hebben vorig jaar de theatervoorstelling ‘We winnen, hè!’ van Positief Coachen bezocht in Theater Zuidplein. Daarna hebben we bij de vereniging twee workshops gevolgd die werden verzorgd door een coach van Positief Coachen. Op dinsdag 5 november gaan de vrijwilligers van de A-, B- en C-teams naar de voorstelling.’

Wat staken de trainers en coaches bijvoorbeeld op? Kernkamp: ‘Tegenover elk punt van commentaar horen vijf complimenten te staan, zo heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen. Daarmee creëer je omstandigheden voor een optimale voetbalontwikkeling. Het plezier in het spel staat voorop. Als je daar niet bij stilstaat en de resultaten vooropstelt, loop je de kans dat leden aan het eind van het seizoen hun lidmaatschap opzeggen. Het is goed om hierop te worden gewezen en erop te oefenen. In dezelfde geest hebben we geleerd onze spelers en hun ouders bij te brengen dat ze de nadruk leggen op elkaars goede punten.’

V.O.C. betrekt ook ouders bij Positief Coachen. Kernkamp: ‘Een van onze thema’s is het managen van verwachtingen van ouders. Aan het begin van het seizoen hebben we vaders en moeders uitgenodigd. Onze vraag: wat vind jij belangrijk aan de sportbeoefening van je kind? Volgens iedereen was dat plezier, niemand had het over zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Het is goed om gezamenlijk dat soort prioriteiten te benoemen. Je kunt een ouder er dan ook aan herinneren wanneer die zich negatief gedraagt.’

Ineke Kalkman is pedagogisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport. Zij helpt bestuursleden, trainers en coaches te werken aan een veilig sportklimaat. ‘Positief Coachen is daartoe een goed middel’, zegt ze. ‘Trainers krijgen concrete handvatten aangeboden om te experimenteren met positief coachen, bijvoorbeeld door zichzelf maar ook ouders van jeugdleden een opdracht te geven: na een wedstrijd drie concrete en eerlijke complimenten opschrijven over hun eigen kind.’

In het algemeen adviseert Kalkman verenigingen een sportief en veilig fundament te storten voordat mooie maatschappelijke activiteiten worden opgezet. ‘Veiligheid is niet voor niets onze eerste levensbehoefte.’

Kernkamp: ‘Ik raad andere verenigingen aan deel te nemen aan Positief Coachen. Het leidt tot leukere sportbeoefening, meer tevreden leden en daardoor tot ledenbehoud.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.