Verenigingen nemen in toenemende mate hun verantwoordelijkheid voor een veilig sportklimaat. Zo doen al 19 van de 46 Rotterdamse voetbalclubs met jeugdleden mee aan de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. Een enquête onder deze verenigingen wees uit dat problemen vaak niet ontstaan door jeugdleden, maar vanwege hun ouders. Mede daarom organiseerde Rotterdam Sportsupport een avond om clubs handvatten te geven voor betere ouderbetrokkenheid.

Ouders van jeugdleden zijn degenen die de gedragsregels bij sportverenigingen het minst goed naleven. Met een gemiddelde van 5,7 scoren zij lager dan bestuursleden, trainers, spelers en bezoekers. Dit bleek in de zomer uit een enquête onder verenigingen die deelnemen aan de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. Omdat ook andere clubs deze problematiek ervaren, gaf Rotterdam Sportsupport op woensdag 23 september ruim baan aan Tv-Sportplezier, Jack van Gelder en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont.

In het Rotterdamse Vakcollege De Hef inspireerden zij honderd bestuurders en andere vrijwilligers van veertig verenigingen. De gasten kregen onder meer tips om ouders op een positieve wijze bij de club te betrekken.

Zij ervoeren dit als nuttig, want het gemiddelde waarderingscijfer voor de avond van Tv-Sportplezier was 8.1. Verder meldde 91% van de bezoekers de inhoud van de bijeenkomst te gaan toepassen in de dagelijkse verenigingspraktijk. Vijftien clubs toonden interesse in een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp bij de vereniging zelf. Bovendien maakt de enquête na afloop duidelijk dat twintig verenigingen graag extra ondersteuning willen krijgen om doelen binnen dit thema te bereiken.

Goed gevoel
‘Onze vereniging heeft na de avond besloten een werkgroep te formeren die met het thema ouderbetrokkenheid aan de slag gaat’, zegt jeugdvoorzitter Jan van Meggelen van rcsv Zestienhoven. ‘We willen bijvoorbeeld vaders en moeders informeren over hoe ze positief kunnen aanmoedigen. Kinderen moeten het leuk vinden naar de club te komen en ook met een goed gevoel naar huis gaan. Nu zien we weleens dat ouders de sfeer rond een wedstrijd negatief beïnvloeden door zich te bemoeien met het spel in plaats van dit over te laten aan de scheidsrechter en trainers.’

Niet schreeuwen
Over trainers gesproken: ook bij hén gaat rcsv Zestienhoven een positieve houding stimuleren. Van Meggelen: ‘Sinds dit seizoen is KNVB-docent Richard Verhoeven bij ons het hoofd jeugdopleiding. Hij zal de coaches en trainers trainen in positieve coaching. Hoe ondersteun je spelers op een rustige manier? Hoe voorkom je dat je gaat schreeuwen? Ook nieuwe trainers en coaches zal dit worden bijgebracht.’

Plezier
In Rotterdam hebben gemeente, KNVB en Rotterdam Sportsupport een aantal jaren geleden het initiatief genomen tot de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen (RAVV). Het doel: de veiligheid en het plezier rondom de voetbalvelden te stimuleren.

Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. Speerpunten binnen deze aanpak:

  • De vereniging werkt met gedragsregels en draagt deze actief uit
  • Het formeren van een gedragscommissie (normen- en waardencommissie)
  • Het delen van kennis en ervaring middels een platformbijeenkomst
  • Aan de slag gaan met handen schudden voorafgaand aan de (jeugd)wedstrijden
  • De vereniging werkt met richtlijnen ter voorkoming van wangedrag
  • De vereniging werkt met richtlijnen bij wangedrag
  • Er worden afspraken over risicowedstrijden gemaakt met andere verenigingen

Stijging sociale veiligheid
Een recente enquête onder deelnemende verenigingen wijst uit dat de aanpak positieve effecten sorteert. Judith van Dijk is pedagogisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport. Zij zegt: ‘Bij 57% van de deelnemende verenigingen is naar hun zeggen de sociale veiligheid toegenomen. Dat is de veiligheid zoals die wordt ervaren in de omgang tussen mensen. Bijna 70% van deze clubs zegt dat de RAVV hier deels of volledig aan heeft bijgedragen. We zijn anderhalf jaar daadwerkelijk bezig met de aanpak en kunnen tevreden zijn dat we er concreet in slagen de veiligheid bij de clubs te vergroten. Dat geeft energie om de aanpak toe te passen bij nog meer verenigingen.’

Hulp clubs
De gemeente, KNVB en Rotterdam Sportsupport hebben de ambitie dat eind volgend jaar 30 van de 46 Rotterdamse voetbalverenigingen met jeugdleden deelnemen aan de RAVV. Deze clubs hanteren dan één waarden- en normenbeleid en streven naar een aanspreekcultuur. Ze krijgen hulp om dit te realiseren. Later wordt ook het vizier gericht op de dertien voetbalverenigingen zónder jeugdafdeling.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie