Een veiligere omgang tussen mensen. Dat is gerealiseerd bij ruim de helft van de verenigingen die meedoen aan de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen, zo blijkt uit een enquête. Volgens veel clubs is de sfeer op en rond hun velden positief veranderd. Rotterdam Sportsupport nodigt dan ook alle andere voetbalverenigingen in de stad uit eveneens te kiezen voor deze aanpak. In dit artikel – mét infographic – vind je alle feiten en cijfers.

Grensrechter Richard Nieuwenhuizen kwam in 2012 om bij een juniorenwedstrijd te Almere. In Rotterdam was het geweldsincident voor gemeente, KNVB en Rotterdam Sportsupport een extra motivatie om vaart te maken met de al bestaande ambitie de veiligheid en het plezier rondom de voetbalvelden te stimuleren. Het leidde tot de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen (RaVV). Daarbij staan sportiviteit, respect en plezier centraal. Inmiddels doen 19 van de 59 voetbalverenigingen in de stad mee.

Basisaanpak
Binnen de RaVV streven we naar een aanspreekcultuur en eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. Dit doen we door in de basis te werken aan:

  • Het formeren van een gedragscommissie (normen- en waardencommissie)
  • Het delen van kennis en ervaring tijdens een platformbijeenkomst
  • Aan de slag gaan met handen schudden voorafgaand aan de (jeugd)wedstrijden
  • Werken met richtlijnen ter voorkoming van en bij wangedrag.
  • Afspraken maken over risicowedstrijden met andere RaVV-verenigingen.
  • Het plaatsen van borden met dezelfde gedragsregels bij de deelnemende voetbalverenigingen.

Minder excessen
Van de negentien deelnemende verenigingen hebben er achttien een gedragscommissie / normen- en waardencommissie. Negentig procent heeft er baat bij, zo komt naar voren uit een recente enquête. De clubs concluderen onder meer dat er minder excessen zijn, zodat er een prettig en veilig gevoel heerst op hun accommodatie. Dankzij duidelijke regels en een betere aanspreekcultuur kunnen problemen worden voorkomen. Wordt toch een regel overschreden, dan is de vereniging in staat eenduidig en correct te handelen.

Toename sociale veiligheid
Judith van Dijk is pedagogisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport. Zij zegt: ‘Bij 57% van de deelnemende verenigingen is naar hun zeggen de sociale veiligheid toegenomen. Dat is de veiligheid zoals die wordt ervaren in de omgang tussen mensen. Bijna 70% van deze clubs zegt dat de RaVV hier deels of volledig aan heeft bijgedragen. Verder heeft volgens 30% van de verenigingen de RaVV geleid tot minder wangedrag op het veld en stelt nog eens 30% dat dit ‘soms’ het geval is. We zijn anderhalf jaar bezig met de aanpak en kunnen tevreden zijn dat we er concreet in slagen de veiligheid bij de clubs te vergroten. Dat geeft energie om de aanpak toe te passen bij nog meer verenigingen.’

Hulp clubs
Driekwart van de Rotterdamse voetbalverenigingen – met en zonder jeugdleden – neemt eind volgend jaar deel aan de RaVV en hanteert dan één normen- en waardenbeleid. Dat is het streven van de gemeente, KNVB en Rotterdam Sportsupport. De clubs krijgen daarbij hulp.

Van Dijk: ‘In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld al 155 kaderleden getraind om hun pedagogische en didactische vaardigheden te verbeteren. Dat werd gedaan door pedagogisch adviseurs en combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport.’

De verenigingen zijn positief over de ondersteuning. Een reactie uit de enquête: ‘We zijn blij met clubbegeleiding. Wij zijn er echt beter van geworden.’ Een andere reactie: ‘Positief is de daadwerkelijke hulp bij workshops voor trainers en leiders.’ Van Dijk: ‘Sommige clubs zeggen dat problemen vaak niet ontstaan door de jeugdleden zelf, maar door hun ouders. Tijdens de platformbijeenkomst van RaVV-verenigingen in september staat het thema ouderbetrokkenheid dan ook centraal. Dat geldt eveneens voor de bijeenkomst TV-Sportplezier – Lang leve de sportouder!

Is jouw voetbalvereniging benieuwd naar de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen? Hier vind je informatie over ondersteuning door Rotterdam Sportsupport. Je kunt ook contact opnemen met de accounthouder van jouw vereniging. Ben je actief bij een vereniging in een andere tak van sport? Bekijk dan hier onze ondersteuningsproducten. Of neem met je accounthouder contact op voor ondersteuning richting een veilig sportklimaat.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

Emily Valks

pedagogisch adviseur