Een veiligere omgang tussen mensen. Dat is gerealiseerd bij ruim de helft van de verenigingen die meedoen aan de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen, zo blijkt uit een enquête. Volgens veel clubs is de sfeer op en rond hun velden positief veranderd. Rotterdam Sportsupport nodigt dan ook alle andere voetbalverenigingen in de stad uit eveneens te kiezen voor deze aanpak. In dit artikel – mét infographic – vind je alle feiten en cijfers.

Grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed in 2012 na een geweldsincident bij een juniorenwedstrijd in Almere. In Rotterdam was dit voor gemeente, KNVB en Rotterdam Sportsupport een extra motivatie vaart te maken de al bestaande ambitie de veiligheid en het plezier rondom de voetbalvelden te stimuleren. Het leidde tot de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen (RAVV). Daarbij staan sportiviteit, respect en plezier centraal. Inmiddels doen 19 van de 59 voetbalverenigingen in de stad mee.

Basisaanpak
Binnen de RAVV wordt gestreefd naar een aanspreekcultuur en eenduidig waarden- en normenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. Dit doen we door in de basis te werken aan:

  • Het formeren van een gedragscommissie (normen- en waardencommissie)
  • Het delen van kennis en ervaring tijdens platformbijeenkomsten
  • Aan de slag gaan met handen schudden voorafgaand aan de (jeugd)wedstrijden
  • Werken met richtlijnen ter voorkoming van en bij wangedrag
  • Afspraken maken over risicowedstrijden met andere RAVV-verenigingen.
  • Het plaatsen van borden met eenduidige gedragsregels bij de deelnemende voetbalverenigingen.

Minder excessen
Van de negentien deelnemende verenigingen hebben er inmiddels achttien een gedragscommissie / normen- en waardencommissie. Negentig procent heeft er baat bij, zo komt naar voren uit een recente enquête. De clubs concluderen onder meer dat er minder excessen zijn, zodat er een prettig en veilig gevoel heerst op hun accommodatie. Dankzij duidelijke regels en een betere aanspreekcultuur kunnen problemen worden voorkomen. Wordt toch een regel overschreden, dan is de vereniging in staat eenduidig en correct te handelen.

Toename sociale veiligheid
Judith van Dijk is pedagogisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport. Zij zegt: ‘Bij 57% van de deelnemende verenigingen is naar hun zeggen de sociale veiligheid toegenomen. Bijna 70% van deze clubs zegt dat de RAVV hier deels of volledig aan heeft bijgedragen. Verder heeft volgens 30% van de verenigingen de RAVV geleid tot minder wangedrag op het veld en stelt nog eens 30% dat dit ‘soms’ het geval is. We zijn anderhalf jaar bezig met de aanpak en kunnen tevreden zijn dat we er concreet in slagen de veiligheid bij de clubs te vergroten. Dat geeft energie om de aanpak toe te passen bij nog meer verenigingen.’

Hulp clubs
Driekwart van de Rotterdamse voetbalverenigingen – met en zonder jeugdleden – neemt eind volgend jaar deel aan de RAVV en hanteert dan een normen- en waardenbeleid. Dat is het streven van de gemeente, KNVB en Rotterdam Sportsupport. De clubs krijgen daarbij hulp.

Van Dijk: ‘In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld al 155 kaderleden getraind om hun pedagogische en didactische vaardigheden te verbeteren. Dat werd gedaan door pedagogisch adviseurs en combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport.’

Ze vervolgt: ‘Sommige clubs zeggen dat problemen vaak niet ontstaan door de jeugdleden zelf, maar door hun ouders. Tijdens de platformbijeenkomst in september staat het thema ouderbetrokkenheid dan ook centraal.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen