Goed nieuws voor deelnemers aan Challenge010: sinds dit schooljaar kunnen zij nóg vaker sporten. De middelbare scholieren trainen nu wekelijks.

Duizenden leerlingen uit het voortgezet onderwijs verbonden zich in de afgelopen jaren aan een sportverenging via Challenge010. Zij deden mee aan een scholencompetitie zaalvoetbal of basketbal, boksten tegen elkaar of dansten en bereidden zich voor op een dance battle tussen scholen. Initiatiefnemer Rotterdam Sportsupport heeft dit schooljaar een aantal veranderingen doorgevoerd, zodat het programma voortaan nóg aantrekkelijker is.

In de buurt
Een belangrijke verbetering: deelnemers sporten en bewegen voortaan in een zaal van hun school of in een accommodatie in de buurt. ‘De drempels moeten zo laag mogelijk zijn’, vertelt Liesbeth van der Meer, teamleider Challenge010. ‘Tot voor kort waren bijvoorbeeld de zaalvoetbalactiviteiten in Rotterdam-Zuid geconcentreerd in Topsportcentrum Rotterdam. Voor sommige jongeren betekende dat best een verre reis, wat een reden kon zijn om zich niet aan te melden of tussentijds af te haken. Vanuit de Schoolsportvereniging – voor basisscholieren – kennen we ook de kracht van sporten op of dicht bij school.’

Nu de deelnemers sporten in de eigen omgeving, kunnen zij ook vaker actief zijn. Van der Meer: ‘Voorheen hadden zij buiten de competitie ongeveer zes trainingen. Sinds kort trainen ze wekelijks.’

Honkbal nieuw
De ervaring heeft geleerd dat de teamsporten van Challenge010 het populairst zijn. Daarom wordt vanaf dit schooljaar boksen niet meer aangeboden en krijgen leerlingen – vanaf januari – de kans te honkballen. Van der Meer: ‘Bij een individuele sport blijkt het in het algemeen moeilijk een jaar lang de aandacht van de deelnemer vast te houden. Daarom is boksen vervangen door honkbal. In het nieuwe jaar beginnen de deelnemers in een zaal. Later gaan ze naar buiten.’

Grotere rol clubs en scholen
Sinds dit schooljaar wordt Challenge010 nog meer gedragen door scholen en verenigingen. Vanzelfsprekend blijft Rotterdam Sportsupporters ondersteuning verlenen, maar de uitvoerende partijen hebben meer verantwoordelijkheden gekregen. Zo voorzien verenigingen niet alleen meer in trainers, maar organiseren ze ook de toernooien.

Meest gemotiveerd
‘We hebben besloten door te gaan met de meest gemotiveerde scholen’, zegt Van der Meer. ‘Het gaat om zogeheten A- en B-scholen. Een A-school is in staat het programma zelfstandig te dragen, is betrokken bij alle sporten én levert minstens zestig deelnemers. Een B-school heeft de intentie dit in de toekomst ook te doen en garandeert nu in elk geval al dertig leerlingen. Het aantal deelnemende scholen is gedaald van 37 tot 26, maar dankzij de overeengekomen leerlingenaantallen met de scholen streven we naar een hoeveelheid deelnemers die hoger is dan in het vorige schooljaar: 1260 dit schooljaar ten opzichte van 1080 in het vorige schooljaar.’

Vergoed
Scholen kunnen mede een grotere uitvoerende rol bekleden, omdat de werkzaamheden van hun Challenge010-coördinator worden bekostigd vanuit Rotterdam Sportsupport. ‘Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht die een dag per week wordt vrijgemaakt voor deze activiteiten’, zegt Van der Meer. ‘Dit schooljaar wordt maximaal acht uur per week vergoed en volgend schooljaar nog vier uur, zodat scholen dit over twee jaar zelf binnen hun begroting kunnen gaan borgen.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden