Verenigingen willen door Rotterdam Sportsupport het liefst worden ondersteund op het gebied van financiën, ledenwerving- en behoud en organisatie & structuur. Zij stellen dat hiermee de grootste bijdragen kunnen worden geleverd aan hun vitaliteit. Dat blijkt uit het Vitaliteitsonderzoek 2013. Rotterdam Sportsupport zal dan ook nog nadrukkelijker inzetten op deze thema’s. Zo kunnen clubs vanaf het najaar een traject ledenwerving- en behoud volgen.

Rotterdamse verenigingen zijn gemiddeld genomen even vitaal als vorig jaar. Op een schaal van 1 tot en met 6 komen zij andermaal uit op een score van 4,21. Hun vitaliteit is bepaald nadat bestuursleden hadden gereageerd op stellingen over onder meer de accommodatie, financiën en ledenwerving en -behoud. Rotterdam Sportsupport heeft het Vitaliteitsonderzoek gehouden in mei en juni.

De resultaten mogen representatief worden genoemd, want maar liefst 211 van de 325 aangeschreven verenigingen hebben meegedaan aan het onderzoek. Stabiel is ook het oordeel van de clubs over de ondersteuning door Rotterdam Sportsupport. De organisatie wordt als een evenwichtige en kwalitatief goede partner beschouwd, want evenals in 2012 is het gemiddelde tevredenheidscijfer een 7,5.

Rotterdam Sportsupport houdt jaarlijks een Vitaliteitsonderzoek. Zo wordt duidelijk wat belangrijke thema’s en behoeften bij verenigingen zijn en waarop de organisatie kan inspelen met haar aanbod. Met het onderzoek kan Rotterdam Sportsupport ook aan de gemeente tonen wat de effecten van haar werk zijn. Een belangrijke taak van Rotterdam Sportsupport is een goede vitaliteit van verenigingen.

Clubs met jeugdleden zijn voor deelname aan het Vitaliteitsonderzoek beloond met de Bijdrage Jeugdsport: 10 euro per jeugdlid. Rotterdam Sportsupport keerde de bijdrage bijna 27.000 keer uit. Van de deelnemende clubs zonder jeugdafdeling kregen er vijf 100 euro. Het ging om wandelsportvereniging Sterker door Strijd, Handboogclub Doelgericht, ruitervereniging RV Zuiderpark, voetbalvereniging. G.G.K. en Duikvereniging Rotterdam.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker