De Koningsspelen hebben geleid tot een aantal mooie samenwerkingsverbanden tussen Rotterdamse sportverenigingen en basisscholen. Samen zorgen ze ervoor dat kinderen veel plezier hebben op vrijdag 26 april. Het contact rondom het troonwisselingevenement zal mogelijk naar méér smaken en clubs niet alleen beter op het netvlies krijgen bij scholen, maar ook bij kinderen en andere buurtbewoners.

Vraag: hoeveel Rotterdamse basisscholen doe mee aan de Koningsspelen en hoeveel kinderen zijn erbij betrokken? Antwoord: 190 scholen en ruim 47.000 jongens en meisjes. Een aantal sportverenigingen heeft besloten de accommodatie beschikbaar te stellen voor activiteiten. Het mega-evenement biedt de clubs tegelijkertijd de gelegenheid hun bekendheid te vergroten.

Neem ckv N.I.O. De korfbalvereniging opent op de dag van de Koningsspelen de poorten voor de 450 leerlingen voor BSO Tuinstad Schiebroek. ‘Kinderen kunnen er dan onder meer korfballen, voetballen en hockeyen’, zegt Mark Tissink. Hij is combinatiefunctionaris Korfbal bij Rotterdam Sportsupport. ‘Voor BSO Tuinstad Schiebroek vormden de Koningsspelen aanleiding contact te zoeken met ckv N.I.O. Ik kan me goed voorstellen dat het later nog meer combinaties oplevert. Nu de partijen elkaar eenmaal kennen en samenwerken, kunnen er in de toekomst wellicht ook bijvoorbeeld clinics en toernooien voor leerlingen worden georganiseerd.’

Rotterdamse Voetbalvereniging AGE vormt op 26 april het decor waar leerlingen van CBS De Regenboog spelen en sporten. Combinatiefunctionaris Andrean Loizides van Rotterdam Sportsupport koppelde de club en de school aan elkaar.

Hij vertelt: ‘Ik vernam dat de school wilde meedoen aan de Koningsspelen en op zoek was naar een geschikte club om activiteiten te houden. Ik benaderde RVV AGE. Daar reageerde men positief. De school besloot vervolgens zelfs de familiedag van donderdag 25 april een dag op te schuiven en te verplaatsen naar het terrein van RVV AGE. Nu leren niet alleen 270 kinderen maar ook hun ouders de club kennen.’

Zo maakt de vereniging dus promotie voor zichzelf, weet Loizides. ‘Voor elke sportvereniging is het goed als mensen er een fijne ervaring hebben. Als ze ooit lid willen worden van een club, weten ze wat jij allemaal te bieden hebt. De Koningsspelen kunnen bijdragen aan die positieve beeldvorming. Bovendien is het sowieso goed als een club zich niet alleen richt op zijn eigen sport, maar ook in bredere zin van betekenis is voor de wijk.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur