Voetbalvereniging XerxesDZB heeft sinds 1 januari 2023 als eerste Rotterdamse sportvereniging een ‘verenigmanager’. Karianne Lagendaal, medewerker bij Rotterdam Sportsupport, is één dag per week actief voor de club uit Rotterdam-Zevenkamp. In deze rol versterkt ze de verenigkracht door samen met de vereniging een goede structuur en cultuur neer te zetten met als doel effectief vrijwilligerswerk. Wat houdt deze pilot precies in? En welke plannen hebben we met deze pilot?

Met de Verenigmanager-pilot wil Rotterdam Sportsupport ervoor zorgen dat de huidige leden van sportverenigingen verbonden blijven met de toekomst van hun club. Het doel is om de club sterker te maken, bijvoorbeeld door de basisvitaliteit te verbeteren of door meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren. De specifieke doelen van deze tijdelijke aanpak worden per club opgesteld op basis van hun eigen behoeften. Een groep vrijwilligers van de club werkt aan deze doelen met ondersteuning, begeleiding en inspiratie van een professional van Rotterdam Sportsupport. In de laatste fase van deze pilot is het belangrijk om het ‘verenigen’ een vaste plek te geven in de identiteit, structuur en cultuur van de club. Dit zou bijvoorbeeld onderdeel moeten worden van de taken van een bestuurslid, een commissielid of een betaalde kracht.

“Het veranderen van de clubcultuur gaat met kleine stapjes, maar dankzij deze proef zijn we binnen de vereniging anders gaan denken en handelen. Karianne heeft ons geholpen om op een andere manier te denken over het leggen van connecties en vrijwilligerswerk.”

Ronald Broeders (voorzitter XerxesDZB)

XerxesDZB

Op XerxesDZB is de verenigmanager gericht op het versterken van de vrijwilligersorganisatie. Voor veel sportverenigingen is het nog steeds een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden. “En daarom is het belangrijk om te focussen op het werven en behouden van vrijwilligers,” zegt Lagendaal. “In de praktijk blijkt dat dit onderwerp niet veel aandacht krijgt van het bestuur, en dat geldt niet alleen voor deze specifieke vereniging. Slechts een klein deel van de sportverenigingen in Nederland heeft een uitgeschreven vrijwilligersbeleid en/of een vrijwilliger of betaalde kracht, die verantwoordelijk is voor vrijwilligersmanagement. Als professional probeer ik samen met de vereniging dit proces op gang te brengen. Bij XerxesDZB zijn we begonnen met het inventariseren van bestaande taken voor vrijwilligers, het opstellen van een schema van verantwoordelijkheden en een lijst met openstaande vacatures. We hebben gekeken welke taken kunnen worden verdeeld in losse activiteiten die vanuit huis kunnen worden uitgevoerd of die door een duo of commissie kunnen worden opgepakt.”

De pilot bij XerxesDZB is gestart op 1 januari 2023 en wordt tot het einde van het lopende seizoen doorgetrokken. Foto: XerxesDZB.

Vrijwilligers

Veel aandacht in deze pilot gaat ook uit naar de clubcommunicatie.  Om de leden beter te bereiken, is een online nieuwsbrief opgezet en is gekeken naar de presentatie van de vereniging op de website, social media en de seizoensgids. Verder wordt er – naast het eerste team – ook aandacht besteed aan de activiteiten en prestaties van de overige teams, stelt Lagendaal. “Dit is ook visueel benadrukt met de campagne Wij zijn XerxesDZB. Tijdens clubactiviteiten en met interviews worden de huidige vrijwilligers in het zonnetje gezet en wordt het belang van de inzet van vrijwilligers onder de aandacht gebracht van de leden.”
        Ook voorzitter Ronald Broeders kijkt met een goed gevoel terug op het eerste jaar. “Het veranderen van de clubcultuur gaat met kleine stapjes, maar dankzij deze proef zijn we binnen de vereniging anders gaan denken en handelen. Karianne heeft ons geholpen om op een andere manier te denken over het leggen van connecties en vrijwilligerswerk. Het werken rond thema’s wordt echt als plezierig ervaren en zorgt ervoor dat we niet alleen bezig zijn met de dagelijkse dingen, maar ook dat we meer naar de toekomst kijken.”

“Slechts een klein deel van de sportverenigingen in Nederland heeft een uitgeschreven vrijwilligersbeleid en/of een vrijwilliger of betaalde kracht, die verantwoordelijk is voor vrijwilligersmanagement,” aldus Lagendaal.

Vervolg

De pilot bij XerxesDZB is gestart op 1 januari 2023 en wordt tot het einde van het lopende seizoen doorgetrokken. Het aantal beschikbare uren van Lagendaal gaat wel omlaag omdat het accent nu verschuift naar borging en overdracht. De pilot wordt in de komende maanden geëvalueerd. In verschillende steden wordt onderzocht hoe het proces van ontwikkeling en professionalisering van clubkaders in de sport kan worden opgepakt. Deze pilot van Rotterdam Sportsupport is één van de initiatieven, die in dit kader door NOC*NSF wordt gemonitord.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Karianne Lagendaal via k.lagendaal@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent
Karianne Lagendaal

Meer weten?

  • Vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen
  • Rotterdammers blijvend in beweging
  • Impact op mensen én de stad
  • Adviseren en pionieren vanuit het belang en de kracht van sport en verenigen

Zó brengen we Rotterdammers met sport en verenigen blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Lees hier meer over wat wij doen.

Wij staan voor je klaar!

Fragette Jagt

verenigingsconsulent Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg
Fragette Jagt