Mooi nieuws: voor volwassen, minder draagkrachtige Rotterdammers met een beperking kan de verenigingscontributie worden vergoed, met een jaarlijks maximum van 350 euro. Verder maakt menigeen kans op een bijdrage van 150 euro voor reiskosten. Sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond gaan na of iemand in aanmerking komt en helpen bij de aanvraag.

Lang niet iedere volwassen Rotterdammer met een beperking heeft de financiële middelen om georganiseerd te sporten. Onder andere de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) brengt daar verandering in met een gift die ze ontving ter gelegenheid van het 180-jarig bestaan van het FondsDBL. De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die sporten of dat willen doen, maar financieel weinig draagkrachtig zijn. Dit is belangrijke kennis voor organisaties en verenigingen die mensen met een beperking onder hun hoede hebben. Attendeer de doelgroep op de prachtige nieuwe mogelijkheden.

MEE Rotterdam Rijnmond, één van de partners binnen Rotterdam Sport op Maat, beoordeelt of iemand aan de criteria voor contributievergoeding voldoet. De organisatie begeleidt die persoon tijdens het hele aanvraagproces: vanaf het eerste moment van oriëntatie tot het ogenblik waarop het bedrag wordt overgemaakt aan de vereniging of stichting waar de aanvrager wil sporten. Hetzelfde doet MEE Rotterdam Rijnmond tijdens het proces richting reiskostenvergoeding, maar deze som ontvangt de sporter rechtstreeks. De organisatie, ook te bereiken via (010) 282 111, kan sowieso helpen een passende sport voor iemand te vinden. Later dit jaar gaan waarschijnlijk andere partners binnen Rotterdam Sport op Maat eveneens begeleiden en aanvragen.

Woont u in de gemeente Rotterdam? Bent u 18 jaar of ouder? Heeft u een psychische, verstandelijke of een lichamelijke beperking of chronische ziekte? Maakt u deel uit van een huishouden met een minimuminkomen en kunt u niet zelfstandig in de benodigde kosten voorzien? Wie deze vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, maakt grote kans op vergoeding van zijn sportlidmaatschap. U kunt ook zelf hier de voorwaarden bekijken en het aanvraagformulier downloaden en invullen.

De contributie voor Rotterdamse sporters met een beperking is een mooie aanvulling op het langer bestaande Jeugdsportfonds Rotterdam. Hierbinnen wordt jaarlijks maximaal 225 euro aan contributie vergoed voor kinderen, zowel met als zonder beperking, van financieel minder draagkrachtige ouders. In aanmerking komen jongens en meisjes van vier tot en met zeventien jaar uit een gezin met maximaal 120% van het minimuminkomen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën