Waarom is het voor een vereniging nuttig beleid te ontwikkelen voor aanname van nieuwe vrijwilligers? Eenvoudigweg omdat het verstandig is te weten wie je in huis haalt. Dit is zeker het geval wanneer de vrijwilliger aan de slag wil gaan met jeugdleden of mensen met een beperking.

Veilig Sportklimaat
Heeft de persoon bijvoorbeeld voldoende kennis en kunde om te werken met de betreffende doelgroep? Is hij bereid de visie van de club te volgen op het vlak van een ‘Veilig Sportklimaat’? Is hij ook bereid zich verder te ontwikkelen als dat nodig is? Heeft de beoogde vrijwilliger in het verleden iets gedaan waar je als vereniging niet mee wil worden geassocieerd? Kan hij een risico vormen voor je leden?

Vier stappen voor een goed aannamebeleid

  1. Stel een functieprofiel op. Zo weet je precies welk type persoon je zoekt en welke vaardigheden hij moet bezitten.
  2. Voer een sollicitatiegesprek. Maak uitgebreid kennis met de kandidaat, stel veel open vragen over waarom hij zich kandidaat stelt voor de betreffende functie. Ga tijdens een gesprek op je (onderbuik)gevoel af. Als het wenselijk is, vraag je de kandidaat om een referentie van de vorige vrijwilligersorganisatie waar hij heeft gewerkt.
  3. Bespreek de gedragscode van de vereniging en laat deze ondertekenen wanneer jullie besluiten een samenwerking aan te gaan. Dit is een voorbeeld van een gedragscode.
  4. Verzoek de potentiële vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is hier gratis aan te vragen.

In gesprek blijven
Ná de aanname blijf je in contact met de vrijwilliger. Voer evaluatiegesprekken met elkaar. Zo blijf je op de hoogte van het functioneren van de vrijwilliger. Gebruik deze momenten ook om de vrijwilliger te bedanken voor zijn inzet en om bij te sturen als dat nodig is. Stopt een samenwerking? Dan kan een exitgesprek beide partijen duidelijkheid geven. Je kunt leermomenten uit dit gesprek gebruiken om het vrijwilligersbeleid van de club aan te scherpen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker