Activiteiten toevoegen aan het vertrouwde aanbod? Doelgroepen bedienen die niet eerder in beeld waren? Op die manier van grotere waarde voor de samenleving zijn dan voorheen? Heel wat verenigingen zouden zich graag extra willen inzetten voor de maatschappij, maar verwachten dat dit niet zo gemakkelijk gaat. Vaak berust dit op misvattingen en hebben clubs meer mogelijkheden dan gedacht. Vijf onterechte aannames op een rij.

We hebben nog maar net voldoende vrijwilligers voor onze gebruikelijke activiteiten, dus het zal lastig of zelfs onmogelijk zijn extra projecten op te zetten.
Sportpluscoördinator Penny Nugteren van Rotterdam Sportsupport: ‘Nieuwe projecten leiden juist tot een breder potentieel aan vrijwilligers, want andersoortige activiteiten trekken andersoortige vrijwilligers aan. Stel, een voetbalvereniging gaat een beweegprogramma organiseren voor chronisch zieken. Grote kans dat zich vrijwilligers aandienen die daar affiniteit mee hebben en mee willen helpen. Deze mensen waren niet in eerder in beeld als vrijwilliger omdat het draaien van een bardienst of het geven van een training voor hen geen motivatie was om zich in te zetten voor hun club. Maar als je mensen aanspreekt op hun expertise of inhoudelijke interesse, opent zich een heel nieuw potentieel aan vrijwilligers.’

Alleen grote verenigingen zijn in staat extra activiteiten op te zetten en daarmee nieuwe doelgroepen aan te boren.
Nugteren: ‘Kleinere clubs kunnen ook van grote waarde zijn voor de wijk. Korfbalvereniging RSV Sperwers en Sportvereniging Atomium ’61 zijn goede voorbeelden. Het voordeel van kleinere clubs is vaak dat de lijnen kort zijn, ook met partijen in de wijk, en dat daarmee sprake is van grote onderlinge betrokkenheid. Onze ervaring is wel dat focus belangrijk is bij een kleinere vereniging. Kies één of twee projecten, ga daar gedegen mee aan de slag en bekijk later of je dit kunt uitbouwen. Dat is beter dan dat je op halve kracht zes initiatieven neemt.’

Onze vereniging heeft geen financiële middelen voor extra activiteiten.
Nugteren: ‘Als clubs zich inzetten om uitdagingen in de wijk aan te
gaan, kunnen juist nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. Deelgemeenten en maatschappelijke partners, zoals zorginstellingen en jeugdzorgorganisaties, kunnen bijvoorbeeld ook belang – en daarmee vaak budget – hebben om de betreffende problematiek aan te pakken. Denk aan bestrijding van overgewicht, overlast door hangjongeren, eenzaamheid onder ouderen en onvoldoende sportende kinderen en tieners. Zorg ervoor dat een win-winsituatie ontstaat: zowel de vereniging als maatschappelijke partij moet baat hebben bij de nieuwe activiteit.’

Extra activiteiten gaan ten koste van onze eigen sport.
Nugteren: ‘Nee, de eigen sport vormt juist de basis voor nieuwe projecten. Je gaat deze alleen op een andere manier inzetten dan altijd gebruikelijk is geweest en daarmee de vereniging versterken en de meerwaarde van de club verbreden. Voorwaarde is wel dat de vereniging vitaal is. Bestuurlijke of financiële problemen zijn nu eenmaal geen goed fundament voor innovatie. Als deze zaken in orde zijn, zal de inzet op maatschappelijk gebied niets afdoen aan de hoofdsport, zo is onze ervaring.’

De Sportpluscoördinator vervolgt: ‘Voorheen was de sportvereniging uitsluitend aanbieder van georganiseerde sport en stond ze voor sportbeoefening, gezondheidsbevordering en een sociaal netwerk. Maar steeds meer clubs, zeker die in het Sportplusprogramma, richten zich ook op andere zaken. Voorbeelden zijn verhoging van sportparticipatie onder bijzondere doelgroepen, ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid, activering en dagbesteding, het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen en het opdoen van werkervaring. Deze sportverenigingen werken niet meer louter samen met de gemeente, haar sportbond, leveranciers en organisaties die sport stimuleren. Het gaat nu bijvoorbeeld ook om woningcorporaties, scholen, huisartsen, fysiotherapeuten, zorginstellingen, Centra voor Jeugd en Gezin en het Leger des Heils.’

Het is allemaal leuk en aardig, die extra activiteiten, maar het levert de club niets op.
Nugteren: ‘Het tegendeel is waar. Extra activiteiten leiden tot nieuwe geldstromen, meer vrijwilligers, meer leden, nieuwe samenwerkingen, een goed imago, media-aandacht en ga maar door. Kortom, de vereniging wordt hiermee toekomstbestendiger.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander