De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kun je vanaf 22 mei 2024 ook digitaal in je Berichtenbox ontvangen. Sportverenigingen en scoutinggroepen moesten voorheen de aangevraagde VOG’s op papier ontvangen en valideren, maar kunnen die nu ook via de Rijksoverheid digitaal valideren.   

Het aanvraagproces blijft hetzelfde. Tijdens de aanvraag krijg je de vraag hoe je de VOG wilt ontvangen: digitaal of per post. Kies je voor digitaal? Dan kan de VOG-coördinator van jouw sportvereniging of scoutinggroep deze ook weer digitaal valideren. Handig, geen gedoe meer met papieren VOG’s! Lees hier meer.
       Voor sportverenigingen en scoutinggroepen is er een landelijke regeling om VOG’s gratis aan te vragen. Het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die direct of indirect met jeugd en/of verstandelijk beperkten werken, is vrij eenvoudig te realiseren. Direct zijn dit de trainers, coaches en verzorgers. Indirect bijvoorbeeld het barpersoneel, de materiaalman of masseur. De vereniging of scoutinggroep kan zich hiervoor aanmelden.

Klik hier voor betere weergave

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hieruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Dit is bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. Het werken met VOG’s is één van de mogelijke maatregelen.

Een VOG

  • Geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders, of verzorgers
  • Vermindert de kans dat personen, die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.
  • Laat zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt

Let op! De standaard terugkijktermijn voor een verklaring voor goed gedrag is 4 jaar. Dit betekent dat vrijwilligers met een VOG na 4 jaar weer een nieuwe moeten aanvragen, maar ook dat potentiële vrijwilligers 4 jaar na de straf – onder bepaalde voorwaarden – weer een VOG kunnen krijgen.  

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen
Ineke Kalkman

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek / projectcoördinator Beweegcoach
Saskia Grootens